Onderzoek: vooral VVD-kiezers vaker ‘fan van coronamaatregelen’

Uit opinie onderzoek van I&O Research zou blijken dat de steun van Nederlanders voor de door het kabinet opgelegde coronamaatregelen steeds verder afneemt. Het lijkt erop alsof het invoeren van de avondklok de druppel was voor veel Nederlanders: sinds begin februari neemt de steun voor de huidige maatregelen af. Behalve bij een groep kiezers. VVD-kiezers zouden onevenredig vaak voorstander zijn van het huidige beleid, terwijl kiezers van andere partijen steeds vaker minder optimistisch zijn over de maatregelen. Momenteel wil 59% van de Nederlanders dat er meer versoepelingen komen. De volgende persconferentie van het kabinet over het coronavirus is volgende week op 8 maart, via NOS.

Het draagvlak voor de door kabinet Rutte iii genomen maatregelen tegen het coronavirus zwakt dus af deze maand. Toch zijn er weinig fundamentele zaken veranderd in het beleid en is het dus gissen naar de oorzaken van deze kanteling het de publieke opinie. Peter Kanne van I&O Research zegt dat de aanvankelijke steun voor het beleid plotseling steeds verder afkalft:

“De aanvankelijke consensus over de voordelen van streng beleid is omgeslagen in een toenemende tweespalt. Met name over de vraag of het nu niet dringend tijd is om bepaalde sectoren in de economie weer de benodigde lucht te geven.”

Mogelijk dat steeds meer kiezers van mening zijn dat het coronavirus minder schadelijk is dan aanvankelijk werd gedacht en dat hierdoor de maatregelen steeds meer onredelijk lijken. Een andere mogelijkheid is dat kiezers ‘coronamoeheid‘ beginnen te ontwikkelen, simpelweg omdat het allemaal al zo lang duurt. Weer een andere reden waarom het draagvlak zo snel keldert is wellicht het instellen van een -door velen als onredelijk geziene- avondklok. Sinds de avondklok is ingevoerd nemen de kijkcijfers van het kabinet namelijk ook sterk af. Of die laatste trend zich ook doorzet moet blijken op 8 maart.