Kamerlid Van Meijeren: “Hugo de Jonge heeft onrechtmatig gehandeld”

Het was door zijn bijdrage tijdens het debat over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid in de Tweede Kamer volledig onmiskenbaar dat Kamerlid Van Meijeren de coronamaatregelen vanaf afgelopen jaar hekelt en is van mening dat minister Hugo de Jonge onrechtmatig heeft gehandeld. Het Kamerlid legt tijdens zijn bijdrage uit waarom de coronamaatregelen van het kabinet een ‘stap te ver zijn geweest’. Volgens Van Meijeren heeft het kabinet een juridische fout gemaakt door eigenhandig zonder tussenkomst van de Tweede Kamer het coronavirus een zogenaamde ‘A-status’ te geven. Het Kamerlid is uiterst kritisch op het kabinet en wil dat de Tweede Kamer morgen hoofdelijk gaat stemmen over de wet, die dus eigenlijk eerder ter stemming had moeten worden gebracht. In de media is afgelopen tijd vooral ophef geweest vanwege de uitspraak “Wir haben es nicht gewußt” van Van Meijeren en weinig aandacht geweest voor mogelijk onrechtmatig handelen door een minister van het kabinet. De Kamer weigerde vooralsnog een onderzoek van de Raad van State over de legitimiteit van de coronamaatregelen en de classificatie van het virus met de ‘A-status’.  

Van Meijeren blikt in zijn bijdrage zeer scherp terug op anderhalf jaar van ‘steeds striktere coronamaatregelen’ en de daarbij behorende “angst die ons wordt aangepraat. Overal zagen we mondkapjes, matrixborden, verplichte looprichtingen en dan de media…”. Volgens het Kamerlid “werden we gepiepeld” en zou de Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, de antwoorden op cruciale vragen rondom het classificeren van het coronavirus 11 maanden te laat hebben aangeleverd aan de Kamer: “Het is niet vol te houden dat dit virus zo schadelijk is als ebola” zo stelt het Kamerlid.

Het Kamerlid sluit vervolgens af dat De Jonge “een ambtsmisdrijf” heeft gepleegd en “onrechtmatig” heeft gehandeld jegens de Nederlandse bevolking. Ook tal van juristen zouden de interpretatie van Van Meijeren steunen zo stelt het Kamerlid, maar de Tweede Kamer weigerde vooralsnog om de Raad van State te laten oordelen over de juridische procesgang van het kabinet aangaande  de coronamaatregelen en de wijze waarop het kabinet gebruik heeft gemaakt van haar speciale bevoegdheden. Dat de Kamer dit juridische onderzoek afwijst kon op felle kritiek rekenen van Van Meijeren.

De coronamaatregelen hebben veel schade veroorzaakt aan de (mentale) gezondheid en de economie van Nederland. Zo is de werkloosheid afgelopen jaar gestegen en waren de meeste ‘Nederlanders minder fit door coronamaatregelen‘. “de sportscholen waren dicht, maar de McDonalds was open”, stelde Van Meijeren. Ook was er sprake van meer eenzaamheid onder ouderen en noemde de Britse prins William de door de overheid ingevoerde coronamaatregelen ‘een catastrofe voor de mentale gezondheid‘.

Van Meijeren is daarom kritisch op het parlement in deze hele zaak en stelt dat de Tweede Kamer ‘een debat over de legitimiteit van de classificatie van het virus en de daarop gebaseerde coronamaatregelen schuwt’. In de sociale media is vooral veel ophef ontstaan vanwege Van Meijeren’s uitspraak tijdens het debat waarin hij zei dat de Tweede Kamer hoofdelijk moet gaan stemmen over het wetsvoorstel zodat men later niet kan zeggen “Wir haben es nicht gewußt”, een verwijzing naar een verontschuldiging die de Duitsers gebruikten om hun collectieve schuld aangaande de agressie oorlogen van de Tweede Wereldoorlog en de mensenrechtenschendingen in de concentratiekampen te verklaren.

De hoofdelijke stemming over de wet ‘wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV’ vindt morgen plaats in de Tweede Kamer om 15.45 uur.