Peiling: twijfel over de derde golf en invloed van corona maatregelen

Uit een peiling van Maurice de Hond (Peil.nl) zou blijken dat er bij Nederlanders twijfel leeft over de aankomende derde golf van coronabesmettingen en de rol van de maatregelen hierin. Bijna een kwart van de respondenten denkt dat er sowieso een derde golf komt ‘ondanks het feit dat er maatregelen zijn ingevoerd’. En slechts 38% van de ondervraagden gelooft dat de derde golf kleiner zal zijn ‘dankzij de lockdownmaatregelen’. Verder heerst vooral twijfel.

Aangezien de derde coronagolf aanstaande lijkt, heeft opiniepeiler Maurice de Hond zijn panel een aantal opties voorgeworpen om te zien hoe zij denken over de derde golf. We zien een aantal opvallende verschillen tussen de kiezersgroepen.

Ten eerste: slechts 38% van de kiezers gelooft dus dat de maatregelen een significante impact hebben op de besmettingscijfers. Zij kozen dan ook voor de optie dat de derde golf komt, maar dat deze ‘kleiner is dankzij de maatregelen’. De overige 62% van de kiezers was het dus ‘minder eens’ met deze stelling en kozen voor een andere optie.

Bijna een kwart van de kiezers (23%) ziet de derde golf binnenkort door ons land razen en ziet daarbij weinig invloed van de lockdown maatregelen op deze derde golf. Zij geloven dat de derde golf er komt ‘ondanks de maatregelen’ en suggereren met deze keuze dat zij de maatregelen als ‘deels effectief’ of ‘niet-effectief’ zien.

Ruim 16% van de respondenten wil volgens de peiling dat de maatregelen tegen het coronavirus gehandhaafd blijven. Dat zijn de zogenaamde ‘permanente lockdowners’.

Ondanks dat veel kiezers twijfelen over de effectiviteit van de maatregelen, is er maar een kleine groep daadwerkelijk voorstander om alle maatregelen per direct weer los te laten. Voorstanders van het per direct intrekken van de maatregelen zien we vooral bij PVV en FVD en over het gehele electorale landschap gaat het hierbij om slechts 9% van de kiezers. Wel moet hierin de formulering van de antwoordoptie worden meegewogen in het resultaat. Waarschijnlijk had de optie “maatregelen gefaseerd intrekken” beter gescoord dan de formulering “alle maatregelen intrekken”, maar deze formulering werd niet opgenomen in de vraagstelling van Maurice De Hond.

Ook bij de SP lijken de kiezers te twijfelen aan de positieve effecten van de maatregelen op een eventuele derde golf. Ruim 38% van de SP kiezers geeft aan dat er sowieso een derde golf komt ‘ondanks de maatregelen’. Ook kiezers van ChristenUnie, D66 en 50Plus geloven in grote getalen (ongeveer een kwart) dat die derde golf er komt ‘ondanks de maatregelen’. Kiezers van 50Plus zijn ook als enige in grote mate voorstander voor de stelling dat de derde golf komt ‘maar dat deze kleiner is door de maatregelen’. Bij andere partijen zien we zo’n meerderheid niet terug.

Dit suggereert natuurlijk dat deze kiezers de effectiviteit van de maatregelen binnenkort zullen gaan overwegen en wellicht dat deze overweging nog invloed gaat hebben op de algemene peilingen, die je hieronder ziet.

Hoe denken kiezers over de derde golf?

Bron: Maurice de Hond / Peil.nl

Algemene peiling van 7 februari 2021

In de algemene politieke peilingen van Maurice de Hond zien we ook deze week weer weinig verschuivingen. Het lijkt erop dat kiezers meer tijd nodig hebben om hun stem te bepalen en ook de politieke en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis willen afwachten. Het kan dus zomaar zijn dat zich vlak voor de verkiezingen nog sterke verschuivingen voordoen wanneer kiezers hun mening over de maatregelen aanpassen, terwijl de partijen die nu nog voorstander zijn voor de strenge maatregelen hun stellingname niet veranderen. Als deze situatie zich voordoet dan kunnen partijen als 50Plus, PvdA, GroenLinks en VVD nog veel zetels verliezen.

Bron: Maurice de Hond / Peil.nl