Kamervoorzitter Arib toont leiderschap door blokkeren verhuizing van Tweede Kamer

Kamervoorzitter Khadija Arib wil de verhuizing van de Tweede Kamer afhouden zo berichten diverse media. De Kamer zou vanwege renovaties namelijk moeten verhuizen naar een ander pand in Den Haag, maar Arib wil de verhuizing afhouden omdat het tijdelijke gebouw niet voldoende ruimte biedt om de anderhalve meter te handhaven. Ook kent het nieuwe gebouw slechts één ingang, wat behalve praktische problemen ook een veiligheidsrisico inhoudt voor de Kamerleden. Het is verstandig dat de Kamervoorzitter de verhuizing van de Tweede Kamer wil afhouden, want in onzekere tijden is een verhuizing het laatste wat je wilt doen. Zo’n verhuizing in crisistijden zorgt voor onnodige chaos. 

In tijden van crisis zoals de huidige is het onverstandig dat de Tweede Kamer gaat verhuizen. Het gaat de Kamer niet alleen nog meer geld, maar ook heel veel tijd kosten. Daarnaast moet de focus liggen op het bijsturen van Nederland ‘uit de crisis’ en leidt een verhuizing tot meer chaos, iets waarbij het parlementaire werk niet gebaat is. Een verhuizing doe je het best in tijden van rust.

De Kamervoorzitter ziet allerlei bezwaren tegen de verhuizing, zoals de brandveiligheid in het nieuwe pand en de doorstroom in het tijdelijke gebouw. Tegenstanders van Arib melden echter dat er ondertussen ‘al 160 miljoen is uitgegeven aan het tijdelijke pand’ en dat ‘de verhuizing door moet gaan’ omdat er ‘belastinggeld wordt verspild’. De tijdelijke verhuizing mag dan wel iets hebben gekost, maar de kosten van een verhuizing in tijden van crisis zijn mogelijk vele malen groter groter.

De impact van de verhuizing op de kwaliteit van het Kamerwerk kan moeilijk worden ingeschat, maar gezien het feit dat de Kamer begrotingsrecht heeft en verantwoordelijk is voor het spenderen van miljarden euro’s aan belastinggeld, is het verliezen van een aantal miljoenen om daarmee een ‘chaotische en slecht getimede verhuizing te voorkomen’ helemaal niet zo erg.

Maar een Tweede Kamer in chaos kost de belastingbetaler uiteindelijk veel meer. Daarbij komt nog het sterkste argument van de Kamervoorzitter, namelijk dat door de anderhalve meter regel de Kamer niet goed kan functioneren in het tijdelijke gebouw vanwege ruimtegebrek. De verhuizing doorzetten betekent dat de Kamer in allerlei praktische problemen komt, iets dat de kwaliteit van het werk niet ten goede komt.

Met de door Arib aangejaagde tegenstand tegen de verhuizing toont ze wederom leiderschap en blijkt ze een veteraan van de volksvertegenwoordiging. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken schijnt ongelukkig te zijn met het dwarsliggen van Arib en heeft het Presidium van de Kamer een brief gestuurd over de verhuizing.