Thierry Baudet afwezig bij debat over door hemzelf gehekelde ‘corona spoedwet’

Tweede Kamerlid Thierry Baudet zakte eerder dit jaar spreekwoordelijk door het ijs en scoort dramatisch in de peilingen. Niet alleen vertrouwen Nederlanders hem niet, maar ook zijn partij lijdt zwaar onder het ‘regime Baudet’. Nu de Tweede Kamer de ‘Tijdelijke Coronawet’ behandelt lijkt nu ook de zeebodem voor de FVD-partijleider dichtbij. Zo was hij afgelopen maanden zeer fel tegenstander van deze wet, maar blinkt hij vandaag in afwezigheid tijdens het debat over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Afgelopen parlementair jaar was ook al dramatisch voor Baudet. Geen enkele keer wist de Amsterdammer te overtuigen en de ‘kroonjuwelen’ van zijn partij, namelijk de realisatie van een nieuwe referenduminstrument en het realiseren van democratische vernieuwing, werden gekaapt door SP-Kamerlid Ronald van Raak. Baudet kwam er niet aan te pas. Had hij niet genoeg tijd? Zeker wel, het Kamerlid is ondertussen al bijna vier jaar lid van de volksvertegenwoordiging.

De Nederlandse kiezers doorzien dit lakse gedrag van de FVD-partijleider en in de peilingen scoort Forum voor Democratie nog maar 7 zetels. Dat waren er vorig jaar ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen nog wel 25! Critici stellen dat Baudet ‘niet alleen door het ijs is gezakt, maar ook weldra de zeebodem zal raken’.

Ook deze week grossiert Baudet in afwezigheid tijdens een debat over de ‘Tijdelijke wet maatrelen covid-10’, ingediend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Minister Hugo de Jonge. Op de wet is behoorlijk wat aan te merken en Baudet hekelde deze afgelopen maand nog. Maar nu zijn collega’s in de Kamer debatteren over deze wet ontbreekt van Baudet ieder spoor.