Heropen de API van de Tweede Kamer, teken de petitie!

Begin februari probeerden we met Nieuwsframes toegang te krijgen tot de API van de Tweede Kamer en de Open Data van het parlement in te zien. In principe staan alle gegevens ook op de website van het parlement, maar voor het doen van statistische analyses of het creëren van een prachtig parlementair dashboard (zoals Haagse Feiten) is het noodzakelijk dat Nieuwsframes ook toegang krijgt tot de API van de Tweede Kamer. Door het openstellen van de registraties krijgen ook andere ondernemers of betrokken burgers eenvoudiger toegang tot de data van de Tweede Kamer.

Momenteel maken diverse commerciële bedrijven al gebruik van de API van het Open Data portaal en zijn er ook verdienmodellen op gebaseerd. Zo zijn er een aantal ondernemers die dashboards hebben gemaakt voor mensen die werken in public affairs en op die manier op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Het voordeel van deze dashboards is dat je de gegevens op basis van je eigen criteria kunt structureren. Sinds de zomer van 2020 zijn de registraties voor de API echter gesloten en is er nog steeds geen termijn bekend wanneer de API weer wordt heropend.

Daarom is Nieuwsframes een petitie gestart met het verzoek aan het parlement om na de Tweede Kamerverkiezingen het Open Data portaal op de agenda te zetten en een tijdsplan te maken voor het opnieuw heropenen van de API, zodat ook Nieuwsframes en anderen toegang krijgen tot deze efficiënte vorm van gegevensverzameling.

Minst populaire petitie ooit

Jammer genoeg lijkt de petitie enorm impopulair en hebben we tot op heden slechts vier ondertekeningen kunnen ophalen. Wellicht komt dit vanwege het karakter van de petitie: de meeste mensen weten niet wat een API is en boeit het verder ook weinig of een journalistiek medium als Nieuwsframes wel of geen toegang krijgt. Toch kunnen we onze lezers nu alvast beloven dat wanneer Nieuwsframes toegang krijgt dat we hele mooie dingen kunnen gaan laten zien. Teken daarom gewoon de petitie. Het kost je maar een minuut en het helpt bij het agenderen van dit onderwerp.

Dank!