Jaarverslagen politieke partijen: sterke afwijking in jaarverslag GroenLinks, Forum voor Democratie groeit hard

Het jaar 2019 was voor de partij van premier Mark Rutte een matig jaar, waarin de Provinciale Statenverkiezingen werden verloren van Forum voor Democratie. Op 1 januari 2019 kende de partij van Rutte nog 25.557 leden, maar een jaar later is het ledenaantal gedaald met 6,5% naar 23.901, dat blijkt uit cijfers in het rapport Financiële verslagen 2019 van de politieke partijen. Andere partijen kampen ook met tegenslag. Zo realiseerde de PvdA minder inkomsten dan begroot. Bijna een half miljoen euro. Opvallend aan het verslag van Forum voor Democratie is dat de partij haar arbeidskosten met bijna 50% heeft weten te verlagen in 2019 in vergelijking met 2018. 

Wanneer we kijken naar de financiële resultaten van de Nederlandse politieke partijen dan wordt direct duidelijk dat de begrotingen een relatie kennen met de electorale prestaties van de partij in de realiteit. Een partij die in de opiniepeilingen populairder wordt, gegeven dat de peiling betrouwbaar wordt uitgevoerd, krijgt vaak steeds meer leden en daardoor dus ook weer meer contributie, maar daardoor dan ook weer meer subsidie van de overheid. Een win-win situatie wanneer het goed gaat. Bij de VVD was 2019 dus een jaar van lichte negatieve de trends. De partij verloor namelijk duizenden leden, maar realiseerde wel veel inkomsten. Ruim vijf miljoen euro. Ook het CDA had flinke inkomsten en tikte als organisatie ruim 4 miljoen euro binnen. Daarnaast hebben ook PvdA en GroenLinks hoge inkomsten. Forum voor Democratie liet ook enorme groei zien.

Forum voor Democratie

In het jaarverslag van Forum voor Democratie valt op dat de partij haar arbeidskosten over 2019 sterk heeft verlaagd, met bijna 50%. Wellicht dat het vertrek van senator Henk Otten en communicatiewoordvoerder Jeroen de Vries een effect hadden op de totale uitgaven aan personeel. De partij van Thierry Baudet gaf in 2018 nog ruim 264 duizend euro uit aan personeel, maar in 2019 was dat nog maar 111 duizend euro. Er is dus flink gesneden in de arbeidskosten. Ook realiseerde de partij afgelopen jaar lagere kosten voor ICT, maar steeg het budget voor de beveiliging van personen en goederen met ruim 40%. De partij van Baudet moet dus oppassen dat het beveiligingsbudget niet uit de hand gaat lopen in de komende jaren, want de partij kan haar geld op zoveel betere manieren besteden dan het beschermen van personen die beveiliging behoeven. De partij maakte door de sterk stijgende ledenaantallen overigens wel een klapper qua contributie inkomsten en hierdoor ook qua subsidie inkomsten. De begroting van de partij ziet er erg goed uit.

D66

Opvallend bij Rob Jettens D66, is dat de regionale afdelingen van de partij een beter resultaat realiseerden dan was begroot voor het jaar 2019. De uitgaven waren namelijk bijna 300 duizend euro lager dan begroot, waardoor een netto resultaat werd gerealiseerd. Maar deze positieve trend was alleen waarneembaar op regionaal niveau, landelijk deed de partij van Jetten het financieel juist minder goed. De door de partij begrote ‘overige inkomsten’ realiseerde zich in mindere mate dan begroot. Wel kwamen er iets meer contributies van leden binnen.

GroenLinks

De grootste missers in het jaarverslag werden gemaakt door de financiële mensen van GroenLinks. De begroting en de resultatenrekening van 2019 komen gewoonweg niet goed overeen en hieruit blijkt duidelijk dat men bij de partij moeite heeft met het inschatten van haar eigen financiële positie, het plannen van een begroting en het realiseren van algemene inkomsten. Het verschil tussen de begroting en de resultaten is bijna een half miljoen euro (!) en dan niet in het positieve, maar in het negatieve. Met name de kosten voor ‘activiteiten en publiciteit’ waren fors hoger dan begroot.