Sombere macro-economische trends

De macro-economische trends in Nederland zijn op het moment minder kleurrijk dan voorheen. Nu bericht het CBS geheel andere trends dan enkele jaren geleden toen het nog zo lekker ging met de economie. Nu neemt de inflatie langzaam weer toe, was de economische productie in augustus significant minder en stierven er in week 40 ruim 7% meer mensen in vergelijking met een jaar eerder over dezelfde periode. Kortom; het kon beter, maar ook zeker slechter. Hieronder een overzicht.

Gelukkig was de sterfte van afgelopen week slechts een uitschieter en stierven in  Nederland tijdens de zomer juist minder mensen dan verwacht. De meeste oversterfte vond overigens plaats bij de leeftijdscategorie 80 plus. Deze groep is ouder en vaak iets zwakker, waardoor de kansen op overlijden toenemen. Ook bestaat er een verband tussen personen die gebruikmaken van de regelingen van ‘de Wet langdurige zorg’ en de ‘kans op overlijden’. Zo overlijden mensen die gebruik maken van deze wek vaker dan anderen, dat meldt het CBS. Daarbij komt nog eens dat de vergrijzing zal gaan versnellen, waardoor de sterfte waarschijnlijk meer gaat toenemen in de toekomst.

Ook de economische indicatoren zijn minder positief dan enkele jaren geleden. Het is een sombere mix van factoren geworden. De werkloosheid is hoger dan een jaar geleden en de economische productie was in augustus dit jaar dus ruim 4% lager dan een jaar eerder. Met name de omzet van ‘reparaties en installateurs’ was fors lager. De productie van chemische middelen steeg juist met een kleine 2,5%. De dalende trend die sinds januari van dit jaar is ingezet in de economische productie houdt aan, aldus het CBS. De algehele economische neergang wordt door iedereen gevoeld. Ook Gemeenten hebben ermee te maken en krijgen moeite met het sluitend maken van de begroting. Premier Rutte heeft toegezegd de Nederlandse economie te steunen waar nodig. De Rijksbegroting moet de eerste ernstigste klappen opvangen.

Positief nieuws is dat de inflatie weer wat toeneemt. Dat is voor mensen met veel vermogen overigens ook positief. Zo worden zij gemotiveerd om wat nuttigs te gaan doen. Daarnaast geldt: hoe hoger de inflatie, hoe lager de werkloosheid, door de bank genomen dan. De inflatie daalde in augustus 2020 zelfs tot onder 1% in vergelijking met een jaar eerder. De lage inflatie gaat gekoppeld met een sterker wordende Euromunt die in waarde toeneemt. Ook in Duitsland daalden de prijzen van de industrie. Ook vandaag stijgt de Euromunt weer licht.