Nederland subsidieert voormalige Syriëganger, ChristenUnie Kamerlid ontstemd: “niet voormalige terroristen financieren”

Een voormalige leider van een terroristische Syrische strijdgroep krijgt al jaren geld van het Ministerie van Buitenlandse zaken, dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die het VPRO onderzoeksbureau Argos in handen heeft. Het gaat in deze om Labib al-Nahhas (46) die tot het begin van 2017 nog woordvoerder was van de groepering Ahrar al-Sham, die recentelijk door een rechter als terreurgroep wordt aangemerkt. Kamerlid Joël Voordewind van ChristenUnie lijkt ontstemd te zijn over de zaak en wil niet dat Nederland ‘voormalige terroristen financiert’. 

Nadat de rechter vorig jaar oordeelde dat de organisatie Ahrar al-Sham in wezen een terreurgroep betrof, werden al eerder twee Nederlandse Syriëgangers vanwege hun lidmaatschap van de groep veroordeeld. Uit de website van Argos blijkt tevens dat de groep geen hobbyclub was, maar een terreurorganisatie:

“Ahrar al-Sham staat bij mensenrechtenorganisaties bekend als groepering die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de burgerbevolking heeft gepleegd.”

Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds geld overmaakt naar een voormalig lid van de terreurgroep is voor de regeringspartijen aanleiding om opheldering te vragen aan minister Stef Blok. ChristenUnie-Kamerlid Voordewind laat aan de pers weten dat hij dergelijke acties principieel afwijst:

‘Wij moeten natuurlijk niet voormalige terroristen financieren, ook al zijn ze misschien op dit moment niet meer actief”

Uit de documenten die Argos in handen heeft staat blijkt verder dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode van 2018 – 2021 meer dan twee miljoen euro subsidie verstrekt aan het EIP, dat is een NGO die voor een groot deel het SACD subsidieert, waarvan oud verzetsstrijder Labib al Nahhas de programmadirecteur is. Daarnaast krijgt de voormalige verzetsstrijder ook 700 euro per dag voor meer dan 10 dagen per maand als ‘senior adviseur’ van EIP.