Gender Equality: levenskansen voor vrouwen veel groter dan mannen

Albert Einstein leerde ons om problemen en situaties op een eenvoudige, vrijwel kinderlijke manier te beschouwen om te achterhalen wat de realiteit nu precies is. Wanneer we kijken naar de discussie over gender equality in het maatschappelijk debat dan wordt er vaak enorm moelijk gedaan. De focus ligt vrijwel volledig op monetaire beloning en nauwelijks op de criteria die er werkelijk toe doen. Tijd om de diversiteit van idee├źn in het maatschappelijk debat te versterken met deze column.

Toen ik in Riga over straat liep, en overigens is die stad niet de enige, viel het mij op hoe goed het ging met de vrouwen. Ze zagen er knap uit, hadden vrijwel allemaal gezinnen en vrouwelijke zwervers kwam ik eigenlijk niet tegen. Hetzelfde gold voor Berlijn, Amsterdam en mijn thuishaven Groningen.

Ik bedacht een criterium om kansgelijkheid enigzins meetbaar te maken. Want slechts het vergelijken van de monetaire beloning levert een onvoldoende beeld op van kansgelijkheid. Ik stelde daarom vragen aan mannen, vrouwen en stelletjes. Iedereen was het met mij eens dat er twee uiterste criteria zijn voor ‘goed en slecht’, namelijk ‘het leven is goed’ en ‘de dood is slecht’. Als we uitgaan van dit morele kader dan kunnen we eens vergelijken hoeveel kansen mannen en vrouwen hebben op enerzijds het goede en anderzijds het slechte.

De statistieken zijn wat dat betreft glashelder. Mannen sterven eerder dan vrouwen. Mannen zijn vaker slachtoffer van geweldsmisdrijven dan vrouwen, mannen raken vaker en sneller dakloos dan vrouwen. Ook sterven significant meer mannen tijdens werkzaamheden en voeren zij vaker gevaarlijk werk uit. Ten slotte zijn het ook weer de mannen die de rijtjes van zelfdoding aanvoeren en gemiddeld minder oud worden.

Kortom: als we gender equality beschouwen door de lens van ‘leven’ en ‘dood’, dan hebben vrouwen overduidelijk meer kansen om te leven. Slechts als we alle mannen die al zijn vergeten voordat de discussie over gender equality begon meenemen kan zo’n discussie zinvol zijn.

Jammer genoeg horen we echter weinig van deze feiten in de media. Er wordt een voortdurende hetze gevoerd door elite krantjes om mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten. De mechanismen hiervoor zijn ‘feministische propaganda’ en een agenda-setting die de realiteit nauwelijks nog weerspiegelt.

En precies dit is de reden waarom Nieuwsframes.nl is opgericht. Als u ook van onze framing geniet, doneer dan alstublieft gul zodat het geluid van de rede niet verstomdt in deze bizarre tijden.