Nederland vs Zweden: geen lockdown, weinig besmettingen, overheidsmaatregelen werken niet

Nu in Nederland de mogelijkheid voor het afschalen van de reguliere zorg bespreekbaar wordt gemaakt is het van belang om te zien of dit een wenselijk scenario is en of dergelijke maatregelen de Nederlandse samenleving niet nog harder treffen. Daarom vergelijken we in dit artikel Nederland met Zweden om te zien of het coronavirus in Zweden dezelfde eigenschappen kent als in Nederland of zich op magische wijze anders gedraagt dan in ons land. Dit artikel is bedoeld om de uitbraak van corona te vergelijken en om te zien of de maatregelen van de overheid daadwerkelijk nuttig zijn.

In Zweden zijn de maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus veel soepeler dan in Nederland, maar ligt het aantal dagelijkse besmettingen met een factor 10 lager dan hier. In Nederland werden afgelopen 24 uur meer dan 6.000 besmettingen gemeld, maar in Zweden slechts zo’n 650.

Het is op basis van deze cijfers overduidelijk dat het kabinet Rutte niet in staat is het aantal besmettingen te beteugelen, terwijl in Zweden de facto geen maatregelen zijn en het aantal besmettingen veel lager ligt. Afgaande op de maatregelen van de Rijksoverheid zou je juist verwachten dat in Nederland veel minder besmettingen plaatsvinden, maar precies het omgekeerde is het geval. Deze cijfers suggereren dus dat de maatregelen helemaal geen nut hebben en slechts een vorm van ‘window dressing’ zijn, een manier van het kabinet om te ‘te doen alsof ze iets nuttigs doen’, maar daar is dan alles mee gezegd. Ze doen niets nuttigs tegen corona, en breken verder langzaam de economie af.

Wanneer we Zweden en Nederland vergelijken blijkt verder duidelijk dat ook in Zweden het aantal ziekenhuisopnamen en IC-opnamen significant lager is dan voorheen. Waar in april nog enorm veel aanspraak werd gemaakt op IC-bedden, daar zijn deze nu nauwelijks nog noodzakelijk, dat blijkt uit de cijfers. Ruim 77% van de mensen op de IC in Zweden behoort tot een zogeheten risicogroep met aandoeningen als hoge bloeddruk, diabetes of een chronische leverziekte.

Het is verder erg vreemd dat precies hetzelfde virus, met aangenomen dezelfde eigenschappen, op dit moment nauwelijks nog voor problemen in de IC-bezetting zorgt in Zweden. Hier zijn wel een aantal mogelijke verklaringen voor: zoals een meer vroegtijdige behandeling en de inzet van virusremmers. Echter is dat geen nieuwe kennis in het medische vakgebied. Het was ook in april algemeen bekend bij artsen dat ‘vroegtijdig behandelen’ een beter resultaat oplevert. Dat is in vrijwel alle gevallen van medische behandelingen zo. Net zoals het behandelen met virusremmers vrij logisch was. Maar, gezien de cijfers van Zweden lijkt het wel alsof daar ‘een compleet ander virus heerst’, dan in Nederland.

En dan zien we het aantal besmettingen in Nederland toenemen terwijl het kabinet juist strengere maatregelen neemt. Een omgekeerde wereld. Terwijl in Nederland de maatregelen strenger worden stijgt het aantal besmettingen. In Zweden werden geen nieuwe maatregelen genomen en zijn de besmettingen lager en stijgt het aantal ziekenhuisopnamen niet zo snel als in Nederland.

Met deze vergelijking wordt duidelijk dat de maatregelen van het kabinet niet het gewenste effect sorteren. Sterker nog: het is mogelijk dat de maatregelen van het kabinet juist meer schade aan de economie en gezondheidszorg toebrengen dan men denkt. Tevens zijn de cijfers over precies hetzelfde virus zo sterk afwijkend dat de vraag moet worden gesteld of men in Nederland niet hinder ondervindt van een ander virus dan in Zweden?