CBS rapporteert zeer sterke economische krimp in tweede kwartaal

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal zeer sterk gekrompen, zo rapporteert het CBS op haar website. Het Bruto Nationaal Product: de waarde van alle ontwikkelde producten en diensten over het tweede kwartaal daalde zelfs met meer dan 8%. Wel was de krimp in Nederland kleiner dan in de omliggende landen, zo laat het CBS weten.

Alleen al over de maand juni kromp de consumptie van huishoudens met 7%. Behalve de consumptie zijn ook investeringen in kapitaalgoederen zoals machines sterk gedaald. Alleen investeringen in IT-apparatuur was hoger dan het kwartaal ervoor. Ondanks de coronacrisis daalde ook de output in de zorg met meer dan 20%. Dit is te wijten aan het uitstellen van allerlei medische behandelingen door de druk die COV19 had op het zorgstelsel.