Gemeenten in financiële problemen door te weinig steun van het Rijk

Zojuist sprak Tweede Kamerlid Henk Krol in het parlement over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een onderdeel van die begroting is de zogeheten Rijksbijdrage aan de Nederlandse Gemeenten. Doordat Gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden vanuit het Rijk ontvangen, lopen de kosten voor de uitvoer van deze plichten op. Echter weigert het Rijks vooralsnog om de Gemeenten te vergoeden voor deze plichten. Doordat deze situatie al jaren aanhoudt dreigen veel Nederlandse Gemeenten nu in financiële problemen te raken waardoor zij zelfs onder curatele van het Rijk verzeild kunnen raken. Volgens Krol is dat ongewenst.

Krol vroeg in de Tweede Kamer daarom extra aandacht voor de, toch wel, nijpende situatie voor sommige Gemeenten. Onder meer de Gemeenten Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen en ook de grote vier lopen op dit moment tegen financiële tekorten aan.

Het is de verwachting dat het tekort van de Nederlandse Gemeenten dit jaar uitloopt tot ver boven de 1 miljard euro. Door de coronacrisis is het voor Gemeenten nog moeilijker om hun begrotingen sluitend te krijgen. Door het wegvallen van inkomsten in tal van sectoren zoals bijvoorbeeld de sector kunst en cultuur, zien de Gemeenten ook veel van hun eigen economische transactiemodellen haperen.

Volgens Krol “leidt dit ertoe dat inwoners straks hogere belastingen moeten betalen”, denk hierbij aan het verhogen van de OZB-belasting op eigen woningbezit. Het is natuurlijk zo dat de Gemeenten twee jaar geleden al rekening hadden kunnen houden met de hogere kosten vanuit de participatiewet, maar de Gemeenten koesterden lange tijd de hoop dat het Rijk op tijd zou bijspringen. Ook hebben deze Gemeenten nagelaten om hun inkomsten te reserveren in het geval de Rijksbijdrage op zich zou laten wachten, terwijl zij ook hadden kunnen afzien van tal van ‘megalomane miljoenenprojecten’, die nu niets meer waard blijken.