Regeringspartij Turkije ziet geopolitieke relaties met “schurkenstaat” Armenië verslechteren

Politici van de regeringspartij in Turkije, de AKP, zijn helder over hun zienswijze over de wijze waarop Armenië zich de afgelopen tijd heeft opgesteld in haar geopolitieke verhoudingen tot haar buurlanden. In de opinie van de AKP’ers weegt mee dat er recentelijk felle gevechtshandelingen plaatsvonden in Nagorno-Karabakh in een gebied dat bij wijze van spreken in de achtertuin van Turkije ligt. De partij van premier Erdogan heeft de stabiliteit van haar eigen land in het achterhoofd en in dit conflict ook dat van de regio. 

De clashes tussen krachten gesteund uit Azerbeidzjan enerzijds en Armenië anderzijds, vinden momenteel plaats in een gebied waarover al lange tijd twisten heersen. Volgens Ömer Çelik van de AKP, zijn de diplomatieke relaties met Armenië zoals verwacht omdat deze een ‘schurkenstaat’ is. De partij van Erdogan toont daarmee een attitude die afwijkt van de wijze waarop de Minsk groep, bestaande uit de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk, naar het conflict kijken. Zij zien Armenië en Azerbeidzjan als gelijkwaardige partners zien in een internationaal conflict omgeven door een internationale orde.

De toon van de AKP past echter bij de wijze waarop Turkije de regering van Baku ondersteunt in het conflict. Zo levert Ankara militaire en economische steun aan Baku. Het behoeft dan ook geen verbazing dat de AKP’s voorman stelt dat het Armenië is die hier all b blaam treft en het internationaal recht schendt, door ‘te stoken in de binnenlandse zaken van Baku’.

Deze uitspraken komen natuurlijk in een tijd waarin een conflict tussen de twee landen al weken aanhoudt en steeds meer op escalatie lijkt. Bij hevige gevechten vielen dan ook talloze doden, waaronder ook burgers. De chaos werd voor korte tijd een halt toegeroepen na bemiddeling van het Kremlin, maar niet lang daarna bleek het door Rusland bemiddelde staakt het vuren niet bestand en braken wederom gevechten uit.

Het gaat in deze dus allemaal om Nagorno-Karabakh, een regio dat onderdeel is van Azerbeidzjan, maar waar veel separatisten wonen.