Hiddema over FVD: “Wat wij bereikt hebben was nooit vertoond”

Advocaat en oud-Kamerlid Theo Hiddema werd recentelijk geïnterviewd door Quote en keek terug op zijn bevlogen jaren bij Forum voor Democratie. Als je Hiddema’s uitspraken leest, dan begrijp je meteen dat er dubbele gevoelens heersen. Het avontuur met Baudet kende dan vele hoge, maar ook dieptepunten. Dat Hiddema onlangs nog principieel met de politiek stopte weerhoudt hem er evenmin van om terug te blikken. In het interview legt hij de focus vooral op de associaties van Baudet en het Whatsapp gebruik van de partijleider en zijn kompanen.

De ondertussen 76-jarige Hiddema verliet op 24 november jongstleden de Tweede Kamer. Dat was toen vrij onverwachts. Eerder verlieten andere kopstukken van Forum voor Democratie de partij ook al. Zo richtte de oud penningmeester Henk Otten een eigen partij op en stapten vervolgens verschillende provinciale politici uit de partij. Dat is natuurlijk niet ongewoon voor een nieuwe partij. FVD had groeipijnen. Het probleem was echter dat die ‘pijnen’ steeds heviger werden.

Dat Hiddema er uiteindelijk ook de brui aan zou geven, de trotse tweede man van Forum en landelijk een notabele advocaat, was toch wel verbijsterend. Tegelijkertijd bevestigde het ook iets wezenlijks. Terugkijkend met Quote noemt Hiddema niets uit de beginjaren van zijn partij als reden om op te stappen, maar liet hij wel weten dat er in maart 2019 al iets niet helemaal lekker liep bij Forum. Dat was na de ophef rondom de ‘boreale speech’ van Baudet ten tijde van de Provinciale Statenverkiezingen waarin de partij een grote overwinning behaalde.

Waarom Hiddema stopte bij Forum lijkt vooral een verhaal ‘druppel die de emmer deed overlopen’. Er waren twee jaar geleden al incidenten, maar dat werden er steeds meer. Denk daarbij aan de associaties van Baudet bijvoorbeeld. Dat de Fries uiteindelijk toch zou breken met de partij lag echter niet in lijn der verwachtingen, maar hij deed het op een goed moment. Luitenanten steunen de kapitein van het zinkende schip doorgaans  tot het bittere einde. Zo deed ook Hiddema bij FVD. Critici zouden kunnen zeggen dat de jurist eerder had moeten opstappen. Maar dat is unfair. Hiddema was een van de eerste ‘luitenanten’ van Baudets partijkader en die gaan zéker niet als eerste het sloep in. Spreekwoordelijk dan.

Tijdens de afscheidsrede ter ere van het Kamerlid Hiddema, uitgesproken door voorzitter Arib, werd zijn waardering voor het parlement en de democratie nog eens extra benadrukt. Zo vertelde de voorzitter een anekdote. Bijvoorbeeld dat Hiddema respectvol naar de voorzitter knikte wanneer hij zich verplaatste naar de katheder. Arib vroeg waarom. “Dat hoort zo.” zei Hiddema.

In de Kamer was Hiddema vrij kritisch, opbouwend, maar ook eigenwijs. Soms wat binnensmonds. Tijdens de debatten en gesprekken over de zaak Anne Faber wist de jurist zich dan ook prima te verwoorden en maakte duidelijk waar het mis ging. Ook dat leverde hem respect op. Niet alleen van zijn collega’s in de Kamer, maar ook in het land. In het interview met Quote kijkt hij daar echter niet op terug, maar legt hij de nadruk op de strubbelingen binnen de partij, met name die rondom Freek Jansen en andere zaken die in het recente verleden speelden.

Dat heeft hem ‘zijn ambitie als Kamerlid de das omgedaan’, zo liet hij aan Quote doorschemeren. En hoe had het anders kunnen aflopen. Heel anders. Forum voor Democratie is een politieke thriller, met enorme hoge en dieptepunten. Borderline welhaast. En veroorzaakte steeds weer een nieuwe Dunning-Kruger effect in het electoraat. Is stelselmatig trending op Twitter en haalt tevens voortdurend de pers. Alleen wel steeds met negatieve verhalen. Hiddema lijkt er met weemoed op terug te kijken, en stelt tegen Quote: “Wat wij bereikt hebben was nog nooit vertoond; dat komt natuurlijk ook door mijn glorieuze aanwezigheid.”