Ziekenhuisopnamen en sterfte door corona nog altijd lager dan in voorjaar

Ondanks dat het aantal positieve coronatests enorm is toegenomen in de afgelopen weken, blijft het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte ongekend laag in vergelijking met de eerste coronagolf van afgelopen voorjaar. Tweede Kamerlid Van Haga is extra kritisch over de nieuwe maatregelen van het kabinet, nu blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen naar verhouding minder snel stijgt dan gedacht en vraagt zich af of er wel sprake is van een tweede golf.

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is in de afgelopen weken zeer sterk gestegen, maar in tegenstelling tot wat verwacht werd, blijkt uit de cijfers van het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnamen fors lager ligt dan in het voorjaar. Mogelijke redenen hiervoor is dat eerder met een behandeling wordt gestart en er meer bekendheid is over het virus.

Kamerlid Van Haga ziet in de verschillen tussen de eerste en tweede golf echter aanleiding om vragen te stellen over de betrouwbaarheid van de tests, die worden gebruikt om een besmetting vast te stellen. Gezien de onderstaande cijfers is het inderdaad mogelijk dat Van Haga een punt heeft wat betreft de betrouwbaarheid van de PCR-test. Volgens het Kamerlid wil de bevolking ‘vooral doorgaan met het gewone leven’ en zijn de maatregelen juist een extra belemmering.

Momenteel wordt onderzocht of de PCR-test ook kan worden vervangen door een zogeheten ‘sneltest’. Op die manier moet het mogelijk worden om mensen binnen enkele uren al te informeren over de uitslag van de coronatest. De door TNO ontwikkelde sneltest zou hiervoor gebruikt kunnen worden nu blijkt dat deze even (on)betrouwbaar is als de PCR-test.

Deze specifieke testmethode geeft de persoon al binnen een kwartier een resultaat.