In de wetenschap is discussie gaande over de betrouwbaarheid van testmateriaal om het coronavirus te detecteren. Momenteel worden de infecties van het coronavirus (verwekker van COVID19-symptomen) gerapporteerd op basis van zogeheten PCR-tests. De PCR-test detecteert ‘een klein deel genetisch materiaal van het coronavirus’ en zoekt dit deel in het bloed van de persoon die wordt getest. Wetenschappers zijn echter in een discussie* beland over de betrouwbaarheid van de tests. Sceptici eisen dat het virus eerst ‘fysiek wordt geïsoleerd’, omdat anders de betrouwbaarheid van de tests in het geding is.

Er is veel twijfel over het aantal gerapporteerde vastgestelde besmettingen met het coronavirus en wetenschappers vermoeden zogeheten ‘false positives’. Dit houdt in dat de test wel een ‘positief’ is, maar dat het eigenlijk niet zeker is of iemand daadwerkelijk is besmet met het virus. Hoeveel personen van de door de GGD gerapporteerde besmettingen daadwerkelijk ‘besmet’ zijn met een virus is, met dit in het achterhoofd, dus niet bekend.

Dat het nodig is om vragen te stellen over de betrouwbaarheid van de tests is logisch. Niet alleen voor de geestelijke gezondheid van mensen die foutief positief zijn getest, maar ook voor de reactie van de Rijksoverheid op de pandemie. Zo stellen wetenschappers in een artikel op MedRixv:

“Weinig aandacht is geschonken aan de frequentie van de verschijning van foutieve positieve testresultaten. Wij suggereren conservatie foutieve resultaten, die een grote impact hebben op de betrouwbaarheid van de positieve testresultaten”.

Momenteel vragen wetenschappers zich af waar de ‘fysieke isolatie van het coronavirus’ blijft. Daaruit zou moeten blijken hoe het precieze genetische materiaal eruit ziet, omdat op dit moment, volgens de laboratoria, op slechts een klein deel van het DNA van het virus wordt getest. Dit wordt echter gedaan om sneller tot testresultaten te komen, maar beinvloedt dus ook de betrouwbaarheid van de test.  Dit kan ook tot problemen leiden en tot foutieve positieve uitslagen. Mogelijk zijn andere DNA-delen in het lichaam van de mens aanwezig die simpelweg lijken op het ‘kleine deel’ van het coronavirus waarop wordt getest. Al is die kans onwaarschijnlijk volgens een test-developer:

“But we test developers also check this in the real world. We test other related and unrelated viruses (like those👆) and different types of human samples (snot, saliva, sputum, swabs, liquids etc) during a process called validation. Of course, a badly designed RT-PCR can have problems, as can anything in science, or life. False positives and negatives can happen because of test design issues (not just because of sampling and timing issues), but professional laboratories watch for this, minimise the risk of this and can identify and rectify this.”

Om de accuraatheid van de tests van de commerciële laboratoria te kunnen valideren moet het virus door wetenschappers eerst ‘fysiek worden geïsoleerd’, zolang dat niet gebeurt blijft het onduidelijk hoe betrouwbaar de tests daadwerkelijk zijn en dus ook hoeveel mensen eigenlijk zijn besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Met deze gegevens in het achterhoofd komt de Nieuwsframes.nl-redactie tot de volgende conclusie:

  1. Het coronavirus is vooralsnog niet fysiek geïsoleerd, het is hierdoor onduidelijk wat de precieze eigenschappen zijn van het virus.
  2. Door het gebrek aan de fysieke isolatie is de reactie van mensen op het virus mogelijk niet juist.
  3. Het is hierdoor feitelijk onduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk zijn besmet met het coronavirus, doordat de commerciële laboratoria geen uitsluitsel kunnen/willen geven over de betrouwbaarheid van hun tests.
  4. Regeringsbeleid op basis van het aantal besmettingen, terwijl de betrouwbaarheid van gegeven onduidelijk is, blijft vooralsnog gestoeld op onzekerheid en onduidelijkheid.
  5. Wetenschappers zijn in discussie over de aard van het virus, de betrouwbaarheid van de tests en wachten gegevens aangaande de fysieke isolatie van het virus.

*Aangezien de wetenschap nog in discussie is, heeft Nieuwsframes.nl ervoor gekozen dit stuk als ‘opinie’ te oormerken.