De Israëlische overheid heeft onder leiding van premier Netanyahu een tweede lockdown afgekondigd. Deze lockdown is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Volgens de Israëlische krant Haaretz wordt de tweede lockdown niet positief ontvangen door diverse groeperingen in het land. Zo zou volgens critici de tweede lockdown door Netanyahu worden misbruikt om protesten tegen zijn beleid te stoppen.

De tweede lockdown is extra opmerkelijk omdat Ronni Gamzu in de zomer nog suggereerde dat de sociaal-economische impact van het virus groter lijkt dan het gevaar voor de gezondheid. Met een werkloosheid rond de 20% is een tweede lockdown geen goed teken voor de economie.

Reden dat een tweede lockdown nodig zou zijn is de besmettingsgraad. In Israël liep het aantal besmettingen per dag flink op, naar zo’n 4.000 per dag. Dat zijn besmettingscijfers die vergelijkbaar zijn met die van Nederland, maar de reactie van de Israëlische overheid is verschillend van die van het ‘laissez faire’-beleid van premier Rutte.

De precieze regels voor de tweede lockdown staan echter nog niet helemaal vast, maar het is duidelijk dat Israëli’s wordt opgedragen om zich niet verder dan 500 meter van hun huis te bevinden.

Dit betekent dat hun dagelijkse leven flink wordt ingeperkt en dat gaat allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengen, zoals eenzaamheid en pessimisme onder de burgers. Over het gehele politieke spectrum zijn dan ook veel negatieve reacties te horen op de plannen van de regering van Netanyahu.

Ook heerst onduidelijkheid onder burgers over wat de regels zijn tijdens de tweede lockdown en wat wel of niet mogelijk is. Zo liet Emma Maghen Tokatly uit Tel-Aviv tegenover TIME weten:

“The situation here is completely chaotic. We don’t understand the rules. I just saw a message saying up to 1,000 people can be in a Synagogue. But I can’t eat my Rosh Hashanah dinner with my parents?”