Kamervoorzitter Arib grapte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om de discussie tussen Jesse Klaver (GroenLinks) en Thierry Baudet (FVD). De twee heren waren in debat over de relatie tussen de CO2-uitstoot en de bevolkingsomvang. Toen beide partijvoorzitters het gesprek beëindigden grapte de Kamervoorzitter dat het Parlement het aantal interrupties van volksvertegenwoordigers zou moeten inperken om daarmee een CO2-uitstoot reductie te realiseren. 

Het woord was aan Jesse Klaver toen FVD-voorman Thierry Baudet inbrak om het betoog van de GroenLinks-politicus te onderbreken. Klaver sprak enkele minuten eerder nog geërgerd over de ‘structurele kortzichtigheid van de politiek in de afgelopen 10 jaar’. Volgens Klaver zijn er talloze voorbeelden te noemen die zijn stelling ondersteunen, zoals de ‘houtje touwtje wetgeving die hij toeschrijft aan oud-staatssecretaris Henk Bleker waardoor later de ‘stikstofcrisis’ ontstond.

In zijn betoog hekelde Klaver meer dan alleen de kortzichtigheid van de politiek, maar ook de teloorgang van de natuur in Nederland. De GroenLinks-politicus wil de ‘systematische kortzichtigheid terugdringen’ en daarom de doelstellingen van de Klimaatwet aanscherpen om daarmee te voorkomen dat klimaatverandering een grote impact zal hebben op het leven op aarde.

Volgens Klaver is dit voornemen een “harde noodzaak” en “is de politiek te laat begonnen”. Niet veel later volgende een interruptie van Thierry Baudet.

De FVD’er ging het gesprek aan met Klaver en vroeg de GroenLinks-politicus of hij een relatie ziet tussen de omvang van de bevolking in Nederland en de CO2-uitstoot van Nederland. Na enkele herformuleringen gaf Klaver toe: ja, er zit een relatie tussen bevolkingsomvang en de CO2-uitstoot. Tenminste wanneer alle overige variabelen gelijk blijven.

Volgens Baudet zou Klaver er daarom goed aan doen zich te verzetten tegen ‘meer massa-migratie’ om daarmee te voorkomen dat Nederland de CO2-doelstellingen niet gaat halen. Klaver moest hier vooral om lachen omdat hij van mening is dat die migratie noodzakelijk is om de vergrijzing tegen te gaan.

Aangezien beide heren het niet eens werden sloot Kamervoorzitter Arib af met een grapje. De voorzitter liet weten dat de Tweede Kamer dan maar het aantal interrupties van volksvertegenwoordigers moet verminderen. Immers zou dit leiden tot minder CO2-uitstoot.