Weer verlies Boris Johnson in peilingen, Labour en Conservatieven nu op gelijke hoogte

Afgelopen week was het alweer een bijzonder slechte tijd voor de Britse conservatieve partij van premier Boris Johnson. In de meest recente ‘Savanta ComRes’ opiniepeilingen verliest Johnson namelijk weer aan populariteit. De Britse premier verliest deze week ruim 3% terwijl de Brexit Party juist populairder wordt. Het lijkt erop dat de ‘die-hard Brexiteers’, die het oneens zijn met de door Johnson gerealiseerde deals met de Europese Unie, zijn partij op dit moment inruilen en op zoek gaan naar een wat meer radicaal geluid: dat van Nigel Farage.  

Zoals op de onderstaande Tweet van Europe Elects te zien is, zijn de resultaten van de meest recente opiniepeiling niet in het voordeel van de Britse premier Boris Johnson. De pagina van Europe Elects houdt alle relevante Europese opiniepeilingen en verkiezingsuitslagen bij, dus het is een aanrader om deze pagina te volgen als je geïnteresseerd bent in de Europese politiek. Deze week zijn de verschuivingen in het Verenigd Koninkrijk in lijn met de verschuivingen van vorige week.

Er is in het Verenigd Koninkrijk een trend gaande waarbij het electoraat wegloopt van de conservatieve regeringspartij van Johnson en haar politieke heil elders zoekt. Deze week profiteren ‘de Groenen’, de ‘Schotse Nationale Partij’ en de Brexit Party van Nigel Farage van deze trend. De eerste twee partijen zijn eigenlijk tegenstander van een Brexit en het is een veeg teken voor de conservatieven dat zij nu zetels verliezen aan uitgerekend deze twee partijen en tegelijkertijd ook aan de Brexit Party. Met name de nationale partij in Schotland is tegenstander van de Brexit, omdat de Schotten sterk afhankelijk zijn van Europese investeringen en subsidiestromen. De Groenen zijn ook tegen en de Brexit Party is juist die-hard voorstander van de Brexit. Kortom: er lijkt bijzonder grote onvrede te zijn over de wijze waarop men in Downing Street de geopolitieke relatie met Brussel vormgeeft.

Doordat de partij van Johnson zetels verliest aan partijen die zowel als voor- en tegenstanders van de Brexit gezien kunnen worden verkeert de premier in een spagaat. Als de conservatieven te inschikkelijk zijn tegenover de Europese Unie dan verliest Johnson zetels aan Nigel Farage, maar als hij zich te hard opstelt tegenover Brussel dan verliest Johnson juist weer zetels aan de meer ‘linkse’ partijen.

Kortom: komende weken gaat het een spannende tijd worden voor de mensen in Downing Street 10.