Motie Van Houwelingen aangenomen, VWS moet auditstukken naar Kamer sturen

In de afgelopen weken was er veel te doen rondom de jaarrekening van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens een beoordeling van de Algemene Rekenkamer kon het Ministerie diverse uitgaven gedaan in de context van de coronacrisis niet goed verantwoorden. Voor het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer vroeg FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen daarom extra stukken op, zodat het parlement kan nagaan in welke mate de uitgaven van het Ministerie ook echt doelmatig waren. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) kreeg van de Rekenkamer eveneens kritiek en de recentelijke ophef die rondom de mondkapjesdeal tussen Sywert van de Lienden en het Ministerie ontstond, geeft een bijzonder slordig beeld van hoe VWS is omgegaan met de begroting en jaarrekening. 

Volgens de audit van de Rekenkamer zou het Ministerie van Volksgezondheid meer dan 5 miljard euro hebben besteed aan de bestrijding van het coronavirus, maar is voor een aanzienlijk deel van de uitgaven niet duidelijk waar de middelen aan zijn besteed. Omdat het parlement uiteindelijk instemmingsrecht op de Rijksbegroting heeft, besloot FVD-Kamerlid Van Houwelingen om de auditstukken op te vragen bij het kabinet. Volgens het Kamerlid zijn deze noodzakelijk om scherp te krijgen waar de uitgaven precies aan zijn besteed.

Of het ontbreken van een doelmatigheidsverklaring nog politieke gevolgen gaat hebben hangt dus af van wat er in de opgevraagde stukken staat en in welke mate het kabinet in staat is om de gedane uitgaven te verantwoorden. Eerder nog had de voorzitter van de Rekenkamer, Arno Visser, kritiek op de manier waarop het kabinet is omgegaan met de begroting en hoe verantwoording is afgelegd in de jaarrekening. Zo liet hij aan Trouw weten: “De spelregels veranderen niet als er een crisis is. Het parlement moet altijd goed en op tijd geïnformeerd worden anders is de hoeksteen van ons democratisch bestel in het geding”.

De Motie van Van Houwelingen roept de regering op om alle stukken over de begroting van VWS over het jaar 2020 naar het parlement te sturen en ontving steun in de Tweede Kamer. De Rekenkamer keurde de begroting overigens wel goed, net als de jaarrekening, maar dan wel met kanttekeningen inzake de incomplete verantwoording en dit zal ongetwijfeld meer discussie opleveren over bepaalde delen van de jaarrekening, met name dan over de incomplete verantwoording van het Ministerie van VWS.

Vanwege de crisis van 2020 heeft het Ministerie ook toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en liet aan de pers weten dat het “ordentelijk financieel beheer niet de eerste prioriteit was”. Het is de verwachting dat de politieke gevolgen voor zowel Minister Hoekstra als de Minister van VWS uiteindelijk zullen meevallen, dit omdat de uitgaven zijn gedaan in een crisisjaar en zijn besteed aan de bestrijding van het coronavirus. Aangezien in de politiek van het moment alle vormen van bestrijding tegen het coronavirus als juist wordt gezien, denk hierbij aan lockdownmaatregelen, mondkapjesplicht, het sluiten van de horeca en het opzetten van gezondheidscampagnes voor het verhogen van de vaccinatiecampagne, is het reëel dat een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord zal gaan met de verklaring van VWS en het kabinet het verantwoordingsdebat zal overleven.

  • Trouw Informatie
  • FVD Informatie / Afbeelding