De NOS noemde Julian Assange, oprichter van Wikileaks, de man ‘die de wereld liet zien wat niemand mocht zien’ en de Wikileaks-oprichter verkeert momenteel nog steeds in gevangenschap in de nasleep van het tonen van de realiteit achter de oorlogen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. De geboren Australiër wacht in het Verenigd Koninkrijk uitlevering aan de VS en volgens tientallen juristen, advocaten en academici is de wijze waarop Assange wordt behandeld onwettig. In een brief aan de overheid van het Verenigd Koninkrijk constateren zij de strafbare feiten die de Britse overheid zou hebben gepleegd en verzoeken de Britse regering om Assange’s mensenrechten te respecteren.

Volgens de juristen is uitlevering van Assange aan de VS onwettig omdat hij in de VS wordt berecht door een speciale rechtbank die is gevrijwaard van mensenrechtenverdragen. Verder stellen de juristen dat Assange’s rechten al jaren worden geschonden, onder meer doordat hij werd bespioneerd in een ambassade waar hij verbleef. Deze spionage van zijn privé vertrekken zou een schending zijn van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, een verdrag dat ook onder de Britse wet moet worden gehonoreerd.

Behalve de advocaten van Assange stelt ook de voorzitter van de commissie voor Mensenrechten van de Europese Raad dat de ‘vage’ aanklachten tegen Assange een gevaar vormen voor de persvrijheid in Europa’:

“The broad and vague nature of the allegations against Julian Assange, and of the offences listed in the indictment, are troubling as many of them concern activities at the core of investigative journalism in Europe and beyond.”

Medische experts van de VN bezochten Assaange in het Verenigd Koninkrijk en kwamen tot de conclusie dat er sprake is van het psychologisch martelen van een mens. Volgens de rapporteurs hebben de symptomen ‘alle tekenen van marteling’, iets dat volgens de advocaten een schending is van zijn mensenrechten. Prof. Melzer en twee medische experts van de VN zeggen het volgende over de situatie van Assange:

“Mr. Assange has been deliberately exposed, for a period of several years, to persistent and progressively severe forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the cumulative effects of which can only be described as psychological torture”

De groep advocaten en juristen roepen de regering van het Verenigd Koninkrijk op om de rechten van Assange te respecteren en ook hem een eerlijk proces te gunnen. De complete open brief aan de Britse regering van Boris Johnson is online te lezen.