Kamerlid Stieneke van der Graaf vandaag te gast bij studenten in Groningen

De Tweede Kamerverkiezing is deze maand in alle hevigheid losgebarsten, maar in de peilingen zien we vooralsnog weinig verschuivingen onder het electoraat. Het zijn dan ook geen normale verkiezingen dit jaar. Normaal gesproken zou het parlement nu met reces zijn, maar vanwege de uitspraak van de rechter in Den Haag, die oordeelde dat de avondklok moet worden opgeheven, vindt er nu toch weer een debat plaats in Den Haag. Het is dus aanpoten voor de politici deze maand: campagnevoeren en Kamerwerk tegelijkertijd.

Zogezegd is de Tweede Kamer tijdelijk teruggekeerd van het verkiezingsreces en debatteert men momenteel over de juridische juistheid van de corona maatregelen, in het specifiek de proportionaliteit van de avondklokregels. PVV-leider Geert Wilders trapte het debat af en viel direct weer terug in zijn oude modus. Hij verweet het kabinet onrechtmatig handelen ‘net als bij de toeslagenaffaire’ en liet er geen gras overgroeien. SP’er Hijink wierp het kabinet voor dat ze “door het ijs is gezakt” door de ‘wankele juridische constructie’. De grondrechte zijn beperkt, maar de legitimering en proportionaliteit van de maatregelen is onvoldoende. Dat is de consensus van de oppositie.

Eerst was het nog even onzeker in welke vorm het debat zou plaatsvinden. De in 2019 bij de Partij voor de Dieren opgestapte Femke Merel van Kooten-Arissen wilde het debat zelfs nog controversieel verklaren, maar met dat punt stemde een meerderheid niet in. Het debat ging dus toch door en de meeste politieke kopstukken zijn dan ook aanwezig, waaronder de Kamerleden Van Haga (FVD), Arib (PvdA), Wilders (PVV) en de ministers Grapperhaus (CDA) en Rutte (VVD). Wat de uitspraak van het hoger beroep zal zijn weet niemand, dus voorsorteren op mogelijke effecten op de publieke opinie is nog niet mogelijk. Toch kan de uitspraak morgen voor flinke verschuivingen zorgen in de publieke opinie.

Niet iedereen is bij het debat aanwezig. Zo is Forum voor Democratie weer op pad met de campagnetrailer, is de lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra, aan het schaatsen met Sven Kramer in Thialf en is ChristenUnie lijstduwer Stieneke van der Graaf vandaag te gast bij een politieke lezing in Groningen bij de studentenvereniging Lijst STERK. Van der Graaf gaat daar in gesprek met studenten en de voormalige voorzitter van de Hanzehogeschool Groningen, Henk Pijlman. De ereburger van Groningen mag dan al met pensioen zijn, maar zetelt als senator in de Eerste Kamer en weet de aanwezigen daarom alle ins en outs van de politiek te vertellen.