Nederlanders willen einde aan roken bij speeltuinen

Uit een onderzoek van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat steeds meer Nederlanders voorstander zijn voor een rookverbod bij plaatsen waar ook kinderen spelen, zoals bijvoorbeeld speeltuinen of parken. De NOS meldt dat schoolpleinen sinds 1 augustus rookvrij zijn en dat men daar niet meer voor de ogen van kinderen mag roken. Het draagvlak voor een rookverbod bij speelplaatsen is sterk gestegen sinds 2015, namelijk van zo’n 60% naar meer dan 90%. 

In andere landen geldt al langer een verbod op roken in parken, speeltuinen, sportplaatsen en de horeca. In sommige landen mag bijvoorbeeld alleen gerookt worden in de eigen woonruimte of op straat. De gedachte achter dit verbod is het voorkomen van positieve associaties bij kinderen. Wanneer zij spelen ervaren zij veel plezier en het koppelen van rookgedrag aan deze plezierige ervaring kan er mogelijk toe leiden dat zij later in hun leven sneller naar de sigaret grijpen. Door het verbod van rookgedrag op plekken met kinderen wordt dit mogelijk voorkomen.

Het Longfonds doet een oproep aan de bestuurders van sportverenigingen om het rookgedrag ook op die plaatsen in de ban te doen. Anneke van Zanen-Nieberg van Generatie Rookvrij zegt het volgende tegen het Longfonds over het verbod bij sportverenigingen:

“Dat worden er gelukkig steeds meer. We zijn blij met deze ontwikkeling en vinden het ook belangrijk dat sportbonden en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Het is onze ambitie om in 2025 nagenoeg alle sportverenigingen rookvrij te hebben. Zo ver zijn we nog niet. Samen zijn we op weg naar een Rookvrije Generatie.”