Onderzoeksvoorstel FVD naar ‘betrouwbaarheid van corona tests’ haalt het niet

De Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie (FVD) diende deze week een motie in met het doel de regering onderzoek te laten doen naar de betrouwbaarheid van de zogeheten PCR-test. Dat is het voornaamste testinstrument waarmee wordt onderzocht of een persoon al dan niet is besmet met het coronavirus.

Eerder deze maand was er al discussie gaande over de betrouwbaarheid van deze tests en verscheen ook op Nieuwframes een stuk over de PCR-test. De motie werd ingediend samen met het Kamerlid Van Haga, die de motie mede ondertekende.

De motie van de partij van Baudet haalde het echter niet. Alleen de PVV en de SGP waren noemenswaardige voorstanders van het plan. Moties worden doorgaans gebruikt om de regering te binden aan het uitvoeren van een bepaalde taak en is daarmee een beproefd middel om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Doordat in deze slechts een minderheid voorstander was van de motie hoeft de regering niets met de motie te doen.

Verder werd deze week een interessante motie ingediend door ChristenUnie en CDA. Partijleiders Segers (CU) en Heerma (CDA) dienden een motie in met het voorstel om te komen tot een plan van aanpak voor Noord-Nederland met daarin concrete maatregelen om Groningen koploper te maken in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Hiervoor kunnen ook gelden uit het Europese Just Transition Fund worden gebruikt. Deze motie wordt volgende week ter stemming in de Tweede Kamer voorgelegd en kan naar verwachting rekenen op brede steun in de Kamer.