Uitnodiging: word lid van de Open Redactie van Nieuwsframes.nl

De Nieuwsframes.nl redactie is open voor iedereen. Door lid te worden van ons Telegram-kanaal blijf je op de hoogte van de nieuwste artikelen, maar kun je ook zelf onderwerpen aandragen waarover Niewusframes.nl volgens jou moet publiceren. Het is ook mogelijk om via het Telegram-kanaal direct te communiceren met de redacteurs en om je eigen opiniestukken op te sturen. 

Aangezien journalistiek onderhevig is aan persoonlijke bias en ook de redactiekamer van Nieuwsframes.nl uit doodgewone mensen bestaat, willen we alle betrokken burgers uitnodigen om lid te worden van ons Telegram-kanaal. Via dit medium kunt u direct via chat met de redactie contact hebben en blijft u op de hoogte van de nieuwste berichten op de site. Hierdoor wordt de diversiteit van ideeën over hetgeen in de wereld gebeurt versterkt en houdt u de redactie scherp.

Wij willen u namelijk een kans geven om de agenda-setting van ons nieuwsmedium mede vorm te geven. U vindt de Telegram van Nieuwsframes.nl via deze link: xxx