‘Onredelijke lockdown maatregelen’ leiden tot kritische brief van Ierse artsen en wetenschappers

In Ierland hebben artsen een brief gestuurd naar de regering in Dublin, waarin zij het voorstel doen dat de regering een andere strategie moet volgen om de coronavirus te bestrijden. In de brief roepen de artsen op om te ‘accepteren dat het coronavirus bestaat’ en vragen zij de regering op om “de focus op de bestrijding van het COVID-19 te verminderen” en in plaats daarvan “andere aspecten die van belang zijn voor de gezondheid meer aandacht te geven”. Volgens de artsen hebben de lockdown maatregelen nauwelijks zin tegen het virus. 

Volgens de artsen uit Ierland is het ondertussen gewoon mogelijk om ‘samen te leven met het virus’ en is de door de regering in Dublin afgekondigde “nationale strategie” niet houdbaar omdat deze niet is gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke kennis aangaande de bestrijding van het virus. Afgelopen week waren soortgelijke geluiden ook te horen vanuit Groningen, toen de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen in een artikel de bewering deed dat ‘het RIVM in de coronacrisis achter de feiten aanloopt’ en dat de ‘regering beter gebruik moet maken van de beschikbare kennis’.

In Ierland maken de ondertekenaars van de brief zich zorgen vanwege de houding van de Ierse regering, met een voortdurende focus op COVID-19, waardoor andere belangrijke onderwerpen te weinig aandacht krijgen. Ook in Nederland lijkt de focus volledig op het coronavirus te liggen. Een enkele besmetting zonder gevaar voor de gezondheid leidt ondertussen direct tot sluiting van scholen.

De brief van de Ierse artsen is onder meer ondertekend door dr. Martin Feeley, die onlangs als klinisch arts van het Dublin Midlands Ziekenhuis opstapte vanwege het geven van kritiek op het regeringsbeleid. Feeley uitte afgelopen maand onder meer kritiek op de ‘mondkapjesplicht’, die hij in de zin van maatregeleneffectiviteit vergelijkt met het “tegenhouden van muggen door een schapenhek voor de deur te plaatsen”.

Volgens ondertekenaars zijn ook de testmethoden -waarmee kan worden vastgesteld of iemand daadwerkelijk is besmet- “discutabel” en zou slechts een klein deel van de mensen die is getest ook echt hinder ervaren van zo’n besmetting. De lockdownmaatregelen zouden verder “weinig invloed hebben op mortaliteit van COVID-19” terwijl er “geen aandacht is voor het aantal slachtoffers door andere ziekten zoals kanker”. Zo zou slechts 0,05% van de personen jonger dan 70 jaar oud daadwerkelijk overlijden aan de gevolgen van COVID-19, blijkt uit onderzoek van Stanford University, en noemen de ondertekenaars mede daarom de maatregelen “disproportioneel”.