Randstad ontvangt mogelijk 80% van de kunstsubsidies, overige provincies boos

De Gedeputeerde Staten van in totaal 9 Provincies zijn ontevreden over de wijze waarop nieuwe kunstsubsidies worden verstrekt. Het Fonds Podiumkunsten adviseert namelijk over de besteding van het kunstbudget en hun advies houdt er in het kort op neer dat 80% van de subsidies terechtkomt in de Randstad. Volgens de besturen van 9 overige Provincies leidt dit tot een verschraling van het kunstaanbod buiten de randstad. 

De Gedeputeerden zijn vooral ontevreden vanwege het feit dat zij het gevoel hebben dat het kabinet haar woord niet houdt. Het kabinet zou namelijk meer investeren in de kunstsector in de regio, maar de Gedeputeerden zijn van mening dat dit niet het geval is. Zo schrijven zij in een Open Brief in de Volkskrant dat ‘Nederlanders recht hebben op een solide kunstaanbod in hun eigen regio’.

Kunstenaars in sommige Provincies worden zelfs helemaal uitgesloten voor enig budget vanuit het subsidieprogramma, te weten Flevoland, Zeeland, Overijssel en Gelderland. Opmerkelijk is de keuze voor meer subsidie aan ‘kunstpodia’, ofwel locatie-afhankelijke kunst waarbij bepaalde vastgoed-infrastructuur zoals een podium, noodzakelijk is voor de verstrekking van een subsidie. Hierdoor worden veel kunstenaars bij voorbaat uitgesloten wanneer zij geen toegang kunnen verkrijgen tot ene ‘podium’.