Professor Diederik Gommers: ‘positieve test is mogelijk iets anders dan corona besmetting’

Prof. dr. Diederik Gommers, onder meer bekend van de updates die hij in de Tweede Kamer gaf tijdens de eerste golf van corona besmettingen, reageerde deze week op LinkedIn op de discussie over de PCR-test. Deze test wordt momenteel gebruikt om vast te stellen of iemand is besmet met het coronavirus. De vraag of een positieve test in alle gevallen gelijk staat aan een daadwerkelijke besmetting met COVID19 kan volgens Gommers het beste worden beantwoord als ook de symptomen van ziekte worden meegenomen in de analyse. Op LinkedIn reageren veel deelnemers op zijn bericht.

Momenteel rapporteren zowel GGD als ook diverse media alle positieve testuitslagen als een ‘besmetting met het coronavirus’, maar tegelijkertijd is het aantal ziekenhuisopnamen erg laag en zijn ook de IC’s niet zo druk bezet als tijdens het voorjaar.

Dit roept vragen op en de bijdrage van Gommers laat zien dat de wetenschap inderdaad nog in discussie is over de betekenis van de PCR-test als aanduiding van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Niet alleen staat de betrouwbaarheid van de meting met een PCR-test ter discussie, maar suggereert Gommers dat het meenemen van symptomen in de analyse noodzakelijk is.

Het is wellicht mogelijk dat ‘dode stukjes virus’ aanslaan op de PCR-test, maar de persoon in kwestie mogelijk niet besmettelijk is en evenmin ziek is. In zo’n geval zou de PCR-test ook kunnen leiden tot een ‘positieve testuitslag’, maar is er van een actieve besmetting geen sprake.