Vandaag publiceerde Maurice de Hond zijn opinieonderzoek van de afgelopen week en deze suggereren dat D66 een gigantisch kiezerspotentieel heeft tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Volgens de Hond “lijken verschuivingen vooral mogelijk binnen de drie hoofdgroeperingen” en kan “alleen D66 met twee blokken kiezers uitwisselen”. Hierdoor is het potentieel van D66 en Sigrid Kaag groter dan van elke andere partij in de Kamer en wordt D66 mogelijk zelfs de grootste in maart, mits alles goed gaat met de campagne, via Peil.nl.

Dat er tijdens de volgende verkiezingen iets gaat veranderen aan de inrichting van het kabinet lijkt in ieder geval evident. Volgens de peiling van De Hond wenst namelijk slechts 21% van de kiezers een voortzetting van de huidige tandem met VVD, CDA, ChristenUnie en D66. De vraag is dan natuurlijk welke partijen het stokje kunnen overnemen.

Verschuivingen tussen de verschillende partijen zijn volgens De Hond wel mogelijk, maar slechts beperkt tussen bepaalde ‘blokken’. Dit is wellicht vanwege het zogenaamde ‘set-attitude’-effect. Wanneer een kiezer een bepaalde partij na enige tijd heeft beoordeeld als ‘positief’ of ‘negatief’, dan verandert deze mening niet zomaar meer. En aangezien de verkiezingen al in maart 2021 zijn, is de kans dat velen hun mening nog sterk veranderen niet in lijn der verwachtingen.

Maar de partij die het minste effect lijkt te hebben van dit zogenaamde ‘set-attitude’-effect lijkt dus D66 van Sigrid Kaag te zijn. D66 is in staat om kiezers uit te wisselen met VVD (op rechts), maar ook met GroenLinks (op links). Dat kan alleen D66. Zo kan Forum voor Democratie bijvoorbeeld wel kiezers uitwisselen met PVV en in mindere mate met CDA en VVD, maar zeker niet met GroenLinks.

Verder voorziet De Hond dat het vormen van een nieuwe regering wederom een complexe business wordt door de politieke versplintering: “dat zal de regeringsvorming heel complex maken. Zeker ook gezien de fragmentatie van de Eerste Kamer.”