Thierry Baudet ontdaan over PCR-motie “tests geven mogelijk 30% false positives”

Tweede Kamerlid Thierry Baudet begrijpt niet waarom de Tweede Kamer tegen de motie Baudet/Van Haga heeft gestemd, waarin het kabinet wordt gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de PCR-tests. Dit is de voornaamste testmethode waarmee op dit moment het aantal corona besmettingen wordt vastgesteld en is mogelijk onbetrouwbaar

De PCR-test wordt momenteel gebruikt om een ‘klein deel genetisch materiaal’ -wat vooralsnog wordt gerelateerd aan het coronavirus- te vergelijken met het genetische materiaal aanwezig bij de testpersoon. Middels probabilistische wetenschap wordt vervolgens een uitslag verkregen en zou een persoon dan besmet zijn of niet.

Echter zijn er nogal wat vragen rondom de testmethode en is het onduidelijk in hoeverre de methode daadwerkelijk een besmetting met het nieuwe coronavirus vaststelt. Dit is een logisch gevolg van de methode zelf. De PCR-test vergelijkt slechts een klein deel genetisch materiaal, dat als uniek voor het coronavirus is vastgesteld, met de aanwezige materialen bij de testpersoon.

Maar het kan zijn dat vergelijkbaar genetisch materiaal wordt gevonden dat afkomstig is van andere bronnen dan het coronavirus zelf. De PCR test zou je het beste kunnen zien als een statistische toets waarbij een ‘steekproef’ wordt getrokken en op basis van die steekproef wordt vervolgens beargumenteerd wat de uitkomst van de test is.

Kamerleden Baudet en Van Haga twijfelen al enige tijd over de betrouwbaarheid van deze testmethode en willen daarom een onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid. Zo’n onderzoek is verstandig omdat het regeringsbeleid is gebaseerd op de cijfers verkregen uit de PCR-test. In de wetenschap is dan ook nog veel discussie over de PCR-test en de betrouwbaarheid ervan.