Koreanen in verweer tegen lozing radioactief afvalwater door Japan

Zuid-Korea is in verweer gegaan tegen de geplande lozing van radioactief afvalwater dat afkomstig is van de Japanse kernreactor nabij Fukushima. Deze reactor raakte in 2011 beschadigd tijdens een combinatie van een tsunami en een aardbeving. De Japanse regering zal weldra een besluit nemen over de lozing van het radioactieve afvalwater en de Koreaanse regering heeft nu al moeite met de ontwikkelingen.

Volgens diverse berichten in de Japanse media neemt de regering van Tokyo volgende week een besluit of het afvalwater van de kernreactor Fukushima daadwerkelijk in zee wordt geloosd of niet. Het gaat hierbij om radioactief water dat mogelijk schadelijk is voor mens en dier wanneer het wordt vrijgegeven.

In het Blauwe Huis, het regeringscentrum van Korea, wordt momenteel actie ondernomen om de Japanners te stoppen in het geval zij inderdaad het besluit nemen het afvalwater te lozen. De regering stuurde onder meer brieven naar het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAA) met daarin geverbaliseerd de zorgen aangaande het afvalwater. Het IAA heeft Japan echter al groen licht gegeven om het afvalwater ‘conform de internationale afspraken’ te lozen. De Koreanen willen echter dat het Internationale Agentschap voor Atoomenergie de lozing gaat overzien om ervoor te zorgen dat de Japanners “zich aan de internationale standaarden houden voor dergelijke procedures”.

Mocht de lozing onverdroten doorgaan dan overweegt het Blauwe Huis onder meer om scherpere regels te formuleren voor de import van Japanse zeevruchten en vis. Het is echter de verwachting dat de Japanse regering zich aan de regels houdt. Mocht dit niet het geval zijn dan zijn de Koreanen bereid te escaleren, zo meldt een Koreaanse gouverneur: “gezien het feit dat de Japanners tegen de waterlozing zijn is het realiseren van tegenstand tegen het lozen van radioactief afval zowel vanuit Korea als in Japan mogelijk” en “gaan we met omringende landen in gesprek als Tokyo zich niet aan de afspraken houdt”.