Nederlandse bestuursorganen proberen informatie over gesprekken met Shell achter te houden

Het Ministerie van Economische zaken probeert het wob-verzoek dat door Follow the Money is ingestuurd naar zeventien bestuursorganen te blokkeren. Uit de wob-verzoeken zou informatie naar boven komen over de invloed van de Koninklijke Shell op het politieke bestuur van Nederland. Dertien van de zeventien bestuursorganen hebben zich met het Ministerie verenigd in een poging de vrijgave van de documenten te blokkeren. De Gemeenten Groningen en Gemeente Assen willen wel gegevens aanleveren en de Provincies Groningen en Drenthe eveneens. De overige dertien bestuursorganen wilden echter geen informatie vrijgeven over hun interacties met Shell, via RTV Drenthe.

De Gemeente Assen is het eerste bestuursorgaan dat bereid is om op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (wob) informatie te verstrekken aan de onderzoeksjournalisten van Follow the Money. Echter is het zo dat alle in de documenten vermelde rechtspersonen, zij het privaat of anders, bezwaar kunnen maken tegen de openbaarmaking van de informatie.

Het Ministerie van Economische zaken komt naar verluid ook in de wob-stukken voor en maakt bezwaar tegen openbaring van de gegevens. Het ministerie verschuilt zich achter het argument dat het wob-verzoek ‘niet uitvoerbaar’ is en liet aan Follow the Money weten niet mee te doen aan het onderzoek. De Gemeente Assen wil echter wel informatie aanleveren. Het ministerie heeft op haar beurt de Gemeente verzocht om allerlei rectificaties aan te brengen in de documentatie, maar de Assenaren wezen dat van de hand. Wel kan het ministerie nog in bezwaar gaan tegen openbaring van stukken waarin haar rechtspersoon wordt genoemd.

Ook Shell lijkt bijzonder ontevreden over de mogelijke openbaring van informatie over de interactie tussen de Nederlandse bestuursorganen en het bedrijf. Zo heeft het bedrijf allerlei wijzingsvoorstellen gestuurd naar de Gemeente Assen om daarmee de persoonlijke gegevens van medewerkers verwijderd te krijgen. Het bedrijf wil daarmee voorkomen dat de openbaring van gegevens ‘het bedrijf in een kwaad daglicht stellen’. Shell lijkt zelfs dermate druk met de zaak dat het een eigen advocatenkantoor heeft ingeschakeld dat honderden pagina’s aan wijzigingsvoorstellen naar Assen stuurde in een poging om de taalkundige formuleringen over de interactie tussen het bedrijf en Assen te wijzigen.