Estland gaat transparante AI ontwikkelen voor haar Digitale Overheid

In Estland wil de overheid van Tallinn gebruik maken van AI om daarmee haar digitale dienstverlening te verbeteren. Premier Juri Ratas liet tijdens een bijeenkomst van de Estse e-Council weten dat Estland van plan is om tevens andere landen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen digitale infrastructuur. De inzet van AI wordt volgens het principe van transparantie ontwikkeld en burgers en andere rechtspersonen kunnen inzien welke gegevens door de overheid worden gebruikt, via the Baltic Course.

Tijdens de bijeenkomst is tevens een begin gemaakt met het vastleggen van de juridische kaders voor de implementatie van AI om te voorkomen dat besluiten worden genomen op basis van onjuiste toepassing van data en/of steretypes.

In samenhang met aanbevelingen vanuit de Europese Unie en de Europese Raad probeert Estland tevens om de programmatuur van de AI zo te stroomlijnen dat deze in overeenstemming is met de fundamentele mensenrechten en transparant is in de communicatie aangaande het gebruik van data. Zo moeten burgers bijvoorbeeld kunnen inzien welke data zij hebben verstrekt aan de overheid en blijven zij eigenaarschap houden over de gebruikte data.

Ook de transparantie van het algoritme is een punt van zorgen waar met aandacht onderzoek naar wordt verricht door het Ministerie van  Economische Zaken en Communicatie. De Estse regering is van plan om meer dan 50 verschillende AI algoritmes te ontwikkelen en tegen het einde van 2020 te implementeren in de systemen van de Digitale Overheid.