Slaap is essentieel voor je gezondheid en geluk

Diverse academische onderzoeken suggereren dat de slaap enorm belangrijk is voor de mens. Niet alleen is het ervaren van voldoende slaap gerelateerd aan goed functionerende cognitieve vermogens, maar lijken diverse wetenschappelijke onderzoeken de gedachte te ondersteunen dat slaap essentieel is voor het levensgeluk van de mens. Voor sommigen is slaap zelfs een hobby en pakken ze zoveel mogelijk slaap mee. Omdat het lekker is.

Toen 212 studenten naar hun slaapgewoonten en hun mate van levensgeluk werden gevraagd, vond onderzoeker Kelly E. William dat de studenten die gewoonlijk minder tijd sliepen eveneens significant minder positief scoorden op vragen waarmee het levensgeluk werd bevraagd. Dit onderzoek liet dus zien dat mensen die structureel voldoende sliepen eveneens vaker gelukkiger zijn.

Overigens werd hierbij geen causaal verband gevonden, maar een relatie tussen voldoende slaap en levensgeluk.

Verder suggereren andere onderzoeken dat slaap tevens belangrijk is bij het voorkomen van ziekten en wordt een chronisch tekort aan slaap door diverse onderzoekers gerelateerd aan hartproblemen, diabetes, concentratieproblemen, burn-outs en een teloorgang in de algemene levenskwaliteit.

Slapen is zelfs zo belangrijk voor het welzijn dat diverse geheime diensten van staten erom bekendstaan dat ze hun gevangenen soms martelen door hen de slaap te verbieden. Zo autoriseerde de Amerikaanse CIA in het begin van de 21e eeuw het onthouden van slaap voor meer dan 7 dagen elkaar. De personen die een dergelijke tijdsspanne niet sliepen moeten zich dan ook behoorlijk beroerd hebben gevoeld.

Kortom: slaap lijkt een zeer belangrijke rol te hebben voor de instandhouding van een gezond lichaam en een gezonde geest. Hoeveel ieder mens aan slaap nodig heeft verschilt echter per persoon.