Kijkcijfers kabinet vallen tegen sinds invoering avondklok

Gisteren hield het kabinet weer een persconferentie over de coronamaatregelen en kondigde daarbij enkele versoepelingen aan. De avondklok blijft tot 15 maart. Ondanks het positieve nieuws was het aantal kijkcijfers echter veel lager dan tijdens de persconferenties van 12 januari 2021 en zijn de kijkcijfers ook sterk gedaald sinds begin februari. In het voorjaar van afgelopen jaar keken er nog ruim 7 miljoen mensen naar de persconferentie van het kabinet over het coronavirus, maar gisteren waren het gemiddeld slechts 4,2 miljoen kijkers. Een daling van meer dan 30% in het aantal kijkers sinds het avondklokdebacle.

Ook op 2 februari 2021 was het aantal kijkers nog hoog met zo’n 6,3 miljoen Nederlanders (NU). Maar dat was gisteren geheel anders. Op het moment dat de kabinetspersconferentie over de coronamaatregelen begon en Rutte zijn toespraak hield keken ‘nog maar’ 4,2 miljoen kijkers (SKO).

Deze kijkcijfers suggereren dat Nederlanders wegbleven omdat ze de persconferentie niet meer relevant vinden. Waarom weten we niet, maar bijvoorbeeld omdat Nederlanders denken dat het met de besmettingen wel meevalt of dat zij al zijn gevaccineerd of eerder ziek zijn geweest, waardoor de relevantie van de coronamaatregelen voor henzelf afneemt. Immers zijn deze mensen dan meestal immuun voor het virus. Maar er zijn ook nog andere redenen te bedenken.

Gemiddeld aantal kijkers persconferentie kabinet over het coronavirus

21 april 2020: ~ 7,4 miljoen
12 januari 2021: ~ 6,5 miljoen
2 februari 2021: ~ 6,3 miljoen
23 februari 2021: ~ 4,2 miljoen

Wanneer we de bovenstaande gemiddelde kijkcijfers in ogenschouw nemen dan valt direct op dat het aantal kijkers van de kabinetsconferenties enorm goed worden bekeken. Deze uitzendingen zijn ongeveer net zo populair als het NOS Achtuurjournaal. Echter is er wel een sterke daling te zien in het aantal kijkers tussen 2 februari en 23 februari. Op de eerdere datum keken er ruim 2,1 miljoen mensen meer, maar slechts een kleine drie weken later niet.

Wat is er gebeurd? Waarom is het aantal kijkers met meer dan 43% gedaald sinds de eerste persconferentie in april 2020 en meer dan 33% sinds deze maand?

Een factoren die de dalende kijkcijfers van de persconferentie verklaart is de zogenaamde coronavermoeidheid en het invoeren van de avondklok. Sinds de avondklok eind januari werd ingevoerd zien we de sterkste daling. De rechtszaken waarin het kabinet is verwikkeld en het opnieuw doorvoeren van een spoedwet hebben waarschijnlijk ook een negatieve impact op de kijkcijfers. Niet omdat mensen niet willen weten hoe het gaat met de bestrijding van het coronavirus, maar simpelweg omdat ze het kabinet niet langer als een relevante actor zien in het proces. Het kabinet kan van alles verbieden, maar de trends in het aantal besmettingen lijken gewoon een seizoen-trend te volgen, onafhankelijk van de specifieke maatregelen. Net als de griep, maar dan net iets erger.

De redenen die ik hierboven noem waarom kijkers massaal wegblijven zijn natuurlijk gebaseerd op aannames, maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat het kabinet steeds minder kijkers weet te trekken en dat met name sinds februari 2021.

De vraag is natuurlijk of het verlies van 33% in het aantal kijkers sinds deze maand zich ook gaat vertalen in een omslag in de peilingen en de uiteindelijke verkiezingsuitslag. De avondklok blijft in ieder geval tot de vooravond van de verkiezingen, waarna deze afloopt, liet het kabinet gisteren weten. Dat het aantal kijkers zo sterkt daalt, terwijl het aantal besmettingen weer iets toenemen en het kabinet versoepelingen aankondigt suggereert in ieder geval dat veel Nederlanders ‘er genoeg van hebben’.