De reactie van overheden op corona is schadelijker dan het virus zelf

Nu de coronacrisis langzaam wegebt en we met nieuwe gegevens worden geconfronteerd over de ernst ervan, blijkt haarscherp dat de reactie van mensen op het nieuwe coronavirus schadelijker is dan het virus zelf. Met name de door overheden afgekondigde ‘lockdown’ lijkt enorme schade te hebben gedaan aan het welzijn van mensen. 

Wanneer we kijken naar de mortaliteitscijfers van COVID19 dan valt direct op dat deze erg laag zijn en dat in Nederland nauwelijks mensen overlijden aan de gevolgen van corona. Zo overleden in Nederland tot nu toe zo’n 6.000 personen aan de gevolgen van dit virus, terwijl het aantal doden door andere infectieziekten niet veel lager is. Zo stierven in 2019 3.296 personen aan andere infectieziekten.

De ‘normale griep’ veroorzaakte in 2018 zo’n 1.207 doden, maar dit is volgens overheidscijfers een ‘onderschatting van het aantal’ omdat influenza vaak niet als de doodsoorzaak van een persoon wordt genoteerd in de overlijdensakte. Waarschijnlijk is het daarom dat infectieziekten + normale griep ook voor enorm veel overlijdens verantwoordelijk zijn.

Het aantal longontstekingen, meestal veroorzaakt door infectieziekten en tevens levensgevaarlijk, bedroeg  271.900 gevallen in 2018. Maar wordt het land daarvoor ook op slot gegooid? Nee. Voor non-infectieziekten zijn de mortaliteitscijfers natuurlijk nog veel hoger.

Zo’n 150.000 mensen overlijden jaarlijks aan kanker en Nederland is een ‘Europese hotspot’ als het gaat om deze ziekte. Wordt het land daarvoor op slot gegooid om mensen te besparen ongezonde lucht in te ademen? Nee. Kortom, het sterftecijfer door corona is relatief laag en dus is de schade die het virus aan mensen doet ook beperkt. Maar de reactie van mensen op dit virus -en dan met name die van de overheden- is veel schadelijker.

Door de lockdown van maart zijn mensen eenzamer dan eerst, nemen mentale klachten toe en komen veel gezinnen niet goed rond vanwege de economische gevolgen van de lockdown. Terwijl de sociaaleconomische gevolgen in vergelijking met de daadwerkelijke medische gevolgen immens zijn, lijkt de Tweede Kamer zich teveel te focussen op de bestrijding van het nieuwe coronavirus. De balans is zoek.

Het is daarom van belang dat iedereen zelfreflectie gaat toepassen om de vraag te beantwoorden wat daadwerkelijk schadelijk is en wat niet. Zodat we gezamenlijk naar een ‘nieuw normaal’ kunnen gaan dat voor iedereen prettig aanvoelt.