Europese Unie moet worden hervormd, blijkt uit recente stemmingen die unanimiteit vereisen

De spanningen aan de grenzen van de Europese Unie kunnen onvoldoende worden beantwoord door de Unie. Momenteel zijn er spanningen in het noorden (Belarus) en in het zuiden (Turkije), maar is de EU niet in staat om solide buitenlandbeleid te voeren vanwege de methode waarop besluiten worden genomen. Zo heeft Cyprus, met slechts 1,1 miljoen inwoners, de voorgenomen maatregelen tegen Belarus geblokkeerd. Door het model van ‘unanieme besluiten’ te vervangen met een meerderheidsmodel moet de EU meer daadkracht krijgen. 

De chef Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, Josep Borrell, liet aan Euronews weten dat de EU niet in staat is om maatregelen te nemen tegen Belarus.

De voorgenomen maatregelen en sancties kunnen alleen worden ingevoerd als alle Ministers van Buitenlandse Zaken het unaniem eens zijn over het voorstel dat op het moment ter tafel lag, maar Cyprus lag dit keer dwars. Hierdoor kunnen de voorgenomen sancties tegen het mensenrechten schendende regime van Loekasjenko niet worden ingesteld, liet Borrell weten:

“Ondanks dat een meerderheid deze sancties wil invoeren is het niet mogelijk vanwege de juridisch verplichte unanimiteit. Door Cyprus wordt de unanimiteitseis niet behaald.”

Ondanks dat een duidelijke meerderheid in de EU voor het instellen van sancties is tegen Wit-Rusland, is dit niet mogelijk omdat Cyprus, met slechts 1,1 miljoen inwoners tegen is. In de Europese Unie leven meer dan 440 miljoen mensen.

Borrell suggereerde dat de EU door dergelijke juridische constructies aan geloofwaardigheid moet inleveren. Hervormingen van de Unie zijn nog meer noodzakelijk dan eerst. En iedereen beseft dit, maar vooralsnog mist jammer genoeg de politieke wil om de hervormingen zinvol door te voeren.