De journalistieke disclaimer van Nieuwsframes

In dit stuk wordt onze visie op journalistiek gedeeld. Wanneer u dit heeft gelezen begrijpt u de context, denkpatronen en keuzes die wij maken op het gebied van journalistiek.

Allereerst is het van belang te weten dat de redactie de stukken met veel zorg publiceert. Dit is echter geen garantie dat er geen fouten worden gemaakt. De reden hiervoor is dat de onzekerheid aangaande de status van de wereld zeer groot is. Met het verstrijken van de tijd komt nieuwe informatie beschikbaar waardoor eerder verstrekte informatie dan wel juist kan zijn, maar ook nuance behoeft. Zeker met nieuws over zich nog ontwikkelende verhalen zoals bijvoorbeeld terreuraanslagen of misdaden is er pas duidelijkheid nadat getuigen zijn gehoord en een rechter zich heeft uitgesproken over eventuele aanklachten. Een proces dat soms wel maanden of jaren kan duren. De Nieuwsframes redactie probeert echter nieuwe informatie over eerder gerapporteerde gebeurtenissen toe te voegen aan de website.

Diversiteit van ideeën

Behalve nieuws publiceert Nieuwsframes.nl ook opiniestukken over het nieuws en relevante ontwikkelingen in de maatschappij. De redactie staat open voor alle columnisten en opiniemakers om hun verhaal te vertellen op onze website. Nieuwsframes ziet Diversiteit van Ideeën als het ideaal van haar platform. Dit betekent echter niet dat alle meningen worden gepubliceerd. Zo houdt de redactie het recht stukken te weigeren of te wijzigen, zodat de tekst voldoet aan de eisen van de wet. Stukken waarin wordt opgeroepen tot geweld of mogelijk leiden tot irrationele angsten bij lezers worden per direct geweigerd.