Waarom journalisten de ‘vierde macht’ worden genoemd

De nieuwsmedia worden regelmatig de ‘vierde macht’ in de parlementaire democratie genoemd. Door het enorme bereik van nieuwsmedia hebben zij namelijk een groot effect op de percepties van burgers. Onderzoekers van diverse universiteiten onderschrijven dit beeld. De media hebben via het agenda-setting, framing- en norm-setting effect veel invloed op politieke attitudes.

Journalisten vertellen verhalen over wat er gebeurt in de realiteit. Soms schokkend of ontroerend, maar vrijwel altijd relevant in het hier en nu. Zij stellen vragen, of zouden dat moeten doen, en zien erop toe dat het maatschappelijk debat enigszins beschaafd verloopt.

Maar de vierde macht kan alleen functioneren als journalisten onafhankelijk kunnen opereren. En precies daar gaat het nogal eens mis.