Groningse duiven binnenkort het haasje: vangen en vergassen is het plan

In Groningen ervaren diverse inwoners van de stad overlast van duiven. De Provincie Groningen heeft daarom besloten dat de duiven nabij de Parkweg moeten worden gevangen om vervolgens te worden vergast. Maar de Gemeente zit met een dilemma. 

De uitzonderlijke taak waardoor de Groningse duiven weldra het haasje zijn, mag worden uitgevoerd door de Gemeente Groningen of een professioneel bedrijf, zo meldt OOGTV. Maar de Gemeente denkt er in tegenstelling tot eerdere jaren anders over.

Het College van Burgemeesters en Wethouders wil de duiven eigenlijk niet vergassen, maar op grote afstand van de stad weer vrijlaten. Echter mag de Gemeente niet afwijken van de door de Provincie voorgeslagen opruimmethode. Door de juridische verweving van verantwoordelijkheden is de Provincie opdrachtgever en de stad slechts uitvoerder:

“Omdat wij al enkele jaren geen duiven meer doden, waren wij als uitvoerder van plan de dieren op grote afstand vrij te laten. Na overleg met de provincie blijkt dat op deze wijze afwijken van het besluit niet is toegestaan”

De Partij van de Dieren is niet blij met de voorgenomen jacht op duiven.

In 2006 was er ook al discussie over het vergassen van duiven en bevond de Gemeente Groningen zich in een juridisch proces over de vraag of het legitiem is om duiven, die overlast veroorzaken, te vergassen. De dierenbescherming had destijds gevraagd om deze praktijken te stoppen, maar een Groningse rechter was toen van mening dat het vergassen van duiven geen probleem is.