Video: Diederik Gommers is regelmatig lijdend voorwerp op Instagram

IC-intensivist Diederik Gommers, ook wel bekend van zijn rol in talkshows en natuurlijk zijn werk als arts in het Erasmus MC in Rotterdam, deelde vandaag openhartig hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd in gesprek met de Telegraaf. De arts is binnen een jaar tijd uitgegroeid tot een bekende Nederlander die een gezicht van de coronacrisis wordt genoemd. Soms leidt dat feit ook tot onprettige situaties. Zo liet Gommers aan de Telegraaf zien wat voor haattaal hij soms voor ogen krijgt op sociale media.

Gommers wordt door de Telegraaf ook wel een van de mannen ‘die de coronacrisis een gezicht heeft gegeven’ genoemd. Een treffend label gezien het feit dat Gommers veelvuldig in beeld was en zijn opinie gaf over het coronavirus, de bestrijding daarvan en natuurlijk de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen.

De plotselinge bekendheid van Gommers kwam zo snel als dat het virus zich in februari en maart 2020 over geheel Nederland verspreidde. Hij figureerde al snel bij DWDD en is ook lid van het OMT. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviezen geeft over hoe de corona situatie nu precies moet worden gemanaged.

Naast zijn medische rol heeft Gommers in Nederland dus ook een politieke rol. Niet direct, maar indirect. Hij ondersteund met zijn communicaties de adviezen van het OMT en kan daar in principe niet te ver van afwijken. Deze adviezen hebben vervolgens een grote rol in hoe kabinet omgaat met de coronacrisis. Het kabinet kent veel gewicht toe aan de adviezen van het orgaan waarin Gommers fungeert en Rutte en De Jonge refereren regelmatig -soms te vaak volgens critici- aan de door het OMT geformuleerde rapporten. Gommers heeft gezien zijn expertise op het gebied van Intensive Care behandelingen een belangrijke rol.

Verder werd Gommers onder de jeugd van ons land vooral bekend als de compagnon van Famke Louise, een bekende Instagram influencer die voorafgaand aan de tweede golf nog ‘in opstand kwam tegen de coronamaatregelen’. Met de Instagram artiest maakte Gommers een aantal educatieve filmpjes voor de jeugd om daarmee kinderen te informeren over het coronavirus en hen aan te spreken in een poging de situatie uit te leggen en het voortdurend verplicht thuiszitten wat dragelijker te maken.

Zijn aimabele houding maakte Diederik Gommers ook al snel trending op sociale media en hij is ook nu -terwijl het kabinet in populariteit moet inboeten- nog steeds een populaire Nederlander. Het lijkt wel alsof de negatieve effecten van de coronamaatregelen in ieder geval niet aan hem kleven. Toch zijn er haters. Deze plaatsen nare opmerkingen onder zijn berichten op sociale media, allemaal in een poging Gommers zijn drijfveren te ondermijnen.