Studie onder Europese landen: lockdownmaatregelen tegen coronavirus niet altijd even effectief

Uit een studie onder meerdere Europese landen blijkt dat de lockdown maatregelen van nationale overheden weinig effect hebben op de verspreiding van het coronavirus. Sommige maatregelen zoals het verbieden van evenementen hebben wel een significant effect, maar de meeste maatregelen zijn niet effectief aldus de onderzoekers.

De studie werd uitgevoerd door Ioannidis et. al. van het Imperial College te Londen. Het onderzoek had als doel om de effectiviteit van verschillende lockdownmaatregelen in verschillende Europese landen te vergeleken. Uit de studie kwam naar voren dat bepaalde maatregelen, zoals het sluiten van de horeca, nauwelijks effectief zijn. Ook zou er volgens onderzoekers een relatie bestaan tussen het infectiepercentage (R-waarde) en de mate van de effectiviteit van lockdowns die het coronavirus moeten beteugelen. Op het moment dat de verspreiding van het virus ‘hoog’ is kan het ‘in lockdown’ gaan wel een groter effect hebben.

Ook wordt door de onderzoekers gesuggereerd dat non-farmaceutische maatregelen eigenlijk geen zin hebben om het virus te bevechten, maar dat het volledig verbieden van evenementen zoals festivals wel een significant effect heeft op de verspreiding van het virus, terwijl maatregelen zoals het sluiten van de horeca of het sluiten van bibliotheken dat juist niet zijn. Dat stellen de onderzoekers op basis van een vergelijking tussen 14 Europese landen met datasets die twee verschillende tijdsperioden behelzen. Wel moet in ogenschouw worden genomen dat het artikel van medRixv nog wacht op een peer review, wat betekent dat de academische discussie over het onderzoek nog moet plaatsvinden.

De effecten van non-farmaceutische maatregelen op de verspreiding van COVID-19 is in de meeste gevallen echter niet-significant in vergelijking met farmaceutische methoden zoals de inzet van vaccinaties of medicijnen. Met het laatste in opmars en de steeds betere behandelmethoden tegen COVID19 die beschikbaar zijn in het achterhoofd, vallen een aantal argumenten voor het in standhouden van alle lockdownmaatregelen na 19 januari 2021 weg. Het is dan ook de verwachting dat de Tweede Kamer na het zomerreces de nieuwe gegevens gaat meenemen in haar analyse. Verder noemen de auteurs ‘het geclaimde effect van de meeste lockdownmaatregelen op de verspreiding van het coronavirus “overdreven”‘.