Burgemeester Halsema mogelijk schuldig aan opruiing, geeft advies in strijd met wet

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gisteren tijdens een persconferentie burgers opgeroepen een mondkapje te dragen in de publieke ruimten. Het dragen van een niet-medisch mondkapjes is echter mogelijk strafbaar. Zo stelt de nieuwe ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ dat het dragen van objecten die het gezicht, behalve de ogen, bedekken, strafbaar is. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, maar daar hield de burgemeester gisteravond geen rekening mee in haar formulering.

In het geval van het dragen van mondkapjes ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus kan alleen het dragen van ‘medische mondkapjes’ worden geadviseerd. Niet-medische mondkapjes zijn daarom strijdig met de wet omdat deze wel het gezicht bedekken maar geen bescherming bieden.

De wet isĀ  helder over gezichtsbedekkende kleding en de uitzonderingen waarin het dragen ervan wel is toegestaan. Het gaat bij de uitzonderingen alleen om medische mondkapjes, die bescherming bieden tegen het coronavirus, terwijl niet-medische mondkapjes mogelijk strijdig zijn met de wet ‘gezichtsbedekkende kleding’. De verplichte niet-medische mondkapjes in he OV is daarmee dan ook strijdig.

Verder betekent de wet dat burgers die eerder zijn beboet voor het niet dragen van niet-medische mondkapjes in het OV, bezwaar kunnen maken op basis van de bovenstaande genoemde wet. Wetten kunnen niet in tegenspraak zijn met elkaar. Wel kan worden geadviseerd ‘medische mondkapjes te dragen’ en ‘medische mondkapjes’ verplicht te stellen in het OV. Deze beschermen namelijk tegen de verspreiding van het coronavirus en zijn daardoor ook niet strijdig met de nieuwe Wet Gezichtsbedekkende kleding.

Doordat burgemeester Halsema in haar formulering geen duidelijk onderscheid maakt tussen medische en niet-medische mondkapjes is er ook in dit geval mogelijk sprake van opruiing.