Uitkeringen geoormerkt als indirecte subsidie voor huisjesmelkers

In Nederland oormerken diverse Gemeenten de uitkeringen van werklozen als vastgoedsubsidie. Zo staat bijvoorbeeld in artikel 2.6 van de Beleidsregels van de  Participatiewet van...