Auteurs

Het hoofdaccount van de redactie van NIeuwsframes.nl. De nieuwsframes redactie staat dagelijks klaar om het leukste nieuws en de beste content te verzamelen op deze website.
Teunis Dokter is de oprichter van Nieuwsframes en vind het leuk om zijn opinie over allerlei zaken hier neer te zetten.